2. kolo výběrového řízení na pracovní pobyty výzkumných pracovníků Zahradnické fakulty v zahraničí

2. 4. 2018
2. kolo výběrového řízení na pracovní pobyty výzkumných pracovníků Zahradnické fakulty v zahraničí.

V rámci aktivit projektu OP VVV Rozvoj internacionalizace výzkumného prostředí Mendelovy univerzity v Brně (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0007953, zkrácený název Mobility MENDELU) bylo pro zaměstnance Zahradnické fakulty zveřejněno 2. kolo výběrového řízení na zahraniční mobility řešené výše uvedeným projektem.

V případě zájmu naleznete všechny informace ZDE.

Více aktualit

Všechny aktuality