Zahrada je jedinečným prostorem, kde člověk aktivně či pasivně odpočívá a čerpá energii z přírody. Zahrada tak spoludotváří kvalitu jeho života. Představuje multidimenzionální prostor, ve kterém se odehrávají dynamické přírodní procesy. I v srdci kampusu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně taková zahrada vyrostla a je přístupná široké veřejnosti.

Akademická zahrada v Lednici vychází z trendů soudobé globální zahrady a svým způsobem je unikátní laboratoří Zahradnické fakulty MENDELU. Slouží k výuce i odpočinku studentů, je inspirací pro pedagogy či vhodným poučením a potěšením pro laickou veřejnost. Roste v ní široké spektrum domácích i exotických druhů rostlin a zároveň je i prostorem sloužícím ke vnímání základních kompozičních prvků zahrady. Je místem, kde mohou nejen studenti oboru Zahradní a krajinářská architektura diskutovat o důležitých oborových otázkách, o jednotlivých zahradních prvcích, kompozičních principech atd. Dennodenně zde mohou pozorovat vývoj a růst rostlin, neboť v každém ročním období je zde něco zajímavého k vidění.

prof. Ing. Jiří Damec, CSc.:

Posláním Akademické zahrady je poskytnout návštěvníkům prostor
k vnímání, studiu a klidové relaxaci v kulturním prostředí,
které je nositelem forem a ducha soudobé globální zahrady.

Akademická zahrada byla slavnostně otevřena dne 26.9.2011. Svým obsahem a formou zastřešuje a naplňuje všechny nejdůležitější funkce, bytostně spjaté s posláním a životem Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici. Na ploše 5565 m2 jsou řešeny nejen základní provozní, pobytové či rekreační funkce, ale i vlastní výchovně vzdělávací program zahrady. Kompozice prostoru je založena na působení ucelené kolekce rostlin – od habitem výrazných solitérních stromů, přes bohatě zastoupené dřeviny keřového a pokryvného patra, výjimečnou sbírku popínavých rostlin, až po barevné květiny všech pěstitelských skupin. Květiny se v zahradě uplatňují na celkové ploše 807 m2 v různých typech záhonů. Pro studenty i návštěvníky zahrady se tak stávají názornou studijní ukázkou.

Hlavní komunikační okruh v délce 207 metrů logicky propojuje všechny vstupy a umožňuje variantní průchod zahradou. Celkem 621 m2 jeho pochozí plochy je tvořeno atypickou dlažbou z kamenných kostek různých formátů. Rámován je kovovým loubím o šířce 3 metry, při výšce klenebního oblouku 3,8 metru. Ústředním prvkem zahrady je zahloubený kruhový bowling green, který leží v samém srdci Akademické zahrady na ploše 1257 m2.