Zahradnická fakulta MENDELU rozvíjí spolupráci a kontakty se zahraničními vzdělávacími a výzkumnými institucemi na bázi mezinárodních vzdělávacích programů, a to zejména v programech Erasmus+, Leonardo a Ceepus. V rámci studijních smluv (Learning Agreement) jsou studentům uznávány předměty absolvované na jiné vysoké škole v souladu se systémem ECTS. Absolventi obdrží při promoci dodatek k diplomu v jazyce českém i anglickém (Diploma Supplement), který obsahuje podrobné informace o průběhu studia, o absolvování jednotlivých předmětů, o obhajobě závěrečné práce a o výsledcích státní závěrečné zkoušky.

Mimoto jsou uskutečňovány mobility akademických pracovníků a studentů v programech Kontakt, LE:NOTRE a Akademická informační agentura ČR. Fakulta je zapojena do řešení 7. rámcového programu EU.

Dva studijní programy jsou akreditované v anglickém jazyce, jedná se o mezinárodní (Joint degree) studijní program International Master in Horticulture Science ve spolupráci s univerzitami v Krakově a Nitře a doktorský program Horticultural Engineering.

Každoročně na Zahradnické fakultě MENDELU aktivně působí zahraniční lektoři, kteří vedou přednáškové bloky pro studenty.

 

Mezinárodní spolupráce Zahradnické fakulty ve vzdělávání a výzkumu
 • Albania: Agricultural University in Tirana
 • Austria: Universitat fur Bodenkultur (BOKU) Wien
 • Finland: Häme University of Applied Sciences, Oulu University of Applied Sciences, University of Helsinki
 • France: Agrocampus Quest, Fesia Angers, Montpellier Supagro
 • Croatia: Križevci College of Agriculture
 • Italy: Universita degli studi della Basilicata, Universita degli studi di Firenze, Universita degli studi di Milano, University of Catania
 • Hungary: Corvinus University of Budapest, Szent István University
 • Germany: Hochshule Geisenheim University, Gottfried Wilhelm Leibniz Universitat Hannover, Anhalt University of Applied Sciences - Hochschule Anhalt, Technische Universitat Munchen, Technische Universitat Dresden
 • China: Beijing Academy of Forestry and Pomology Sciences
 • Lithuania: Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Institute for Horticulture
 • Netherlands: HAS Den Bosch, University of Applied Sciences, Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, Wageningen University
 • Poland: University of Agriculture in Krakow, Jagiellonian University in Krakow, Katolicki Universytet Lubelski Jana Pawla II., University of Life Sciences in Lublin, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poznan University of Life Sciences, State College of Applied Sciences in Skierniewice
 • Portugal: Polytechnic Institute of Coimbra
 • Romania: University of Pitesti
 • Slovakia: Slovak University of technology in Bratislava, Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Slovenia: University of Maribor, University of Ljubljana
 • Serbia: University of Novi Sad, Fruit Research Institute, Čačak, University of Kragujevac
 • Spain: University of Lleida, Universidad Del País Vasco, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Rey Juan Carlos
 • Sweden: Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala
 • Thailand: Kasetsart University, Bangkok, Mae Fah Luang University, Chiangrai, Ubon Ratchatani Rajabhat University
 • Turkey: Adnan Menderes University, Eskisehir Osmangazi University, Selcuk University, Uludag University, Inonu University, Ege University, Recep Tayyp Erdogan University, Yuzuncuu Yil University, Istanbul University
 • United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Plumpton College
 • United States of America: Louisiana State University
 • Vietnam: Vietnam National University of Agriculture

Průvodce prváka

Vyplň přihlášku

Tematické zahrady