Výběr odborných publikací

HRDOUŠEK, Vít, Boris KRŠKA, Petr KULÍŠEK a Radim LOKOČ. Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Břeclav: Petr Brázda - Vydavatelství Brázda, 2016. ISBN 978-80-87387-40-5.
KRŠKA, Boris. Atlas čínských odrůd vybraných ovocných druhů pro podmínky ČR: Atlas of Chinese cultivars of different fruit species choice for Czech condition. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici, 2011. ISBN 978-80-7375-586-7.
MATUŠKOVIČ, Ján. Agrobiologické faktory ovplyvňujúce úspešné pestovanie marhúl' a zemolezu kamčatského: vedecká monografia. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2003. ISBN 80-8069-289-0.
NAVRÁTIL, Milan a Renata FIALOVÁ, ed. Fytoplazmy - významné patogeny rostlin. Olomouc: Česká fytopatologická společnost, 2008. ISBN 80-903545-2-1.
SUS, Josef a Tomáš NEČAS. Řez ovocných dřevin. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2505-5.
NEČAS, Tomáš. Pěstujeme hrušně a kdouloně. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2500-0.
ZEMÁNEK, Pavel a Patrik BURG. Vinohradnická mechanizace. 1. vyd. Olomouc: Petr Baštan, 2010. ISBN 978-80-87091-14-2.
BURG, Patrik a Pavel ZEMÁNEK. Stroje a zařízení pro vinařství. 1. vyd. Olomouc: Agriprint, 2014. ISBN 978-80-87091-49-4.
FIC, Vlastimil. Víno: analýza, technologie, gastronomie. 1. vydání. Český Těšín: 2 THETA, 2015. ISBN 978-80-86380-77-3.
POKLUDA, Robert. Pěstování rajčat v hydroponické kultuře. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-877-6.
PETŘÍKOVÁ, Kristína. Agroekologické nároky rajčat a možnosti jejich ovlivnění. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7509-008-9.
POKLUDA, Robert a František KOBZA. Skleníky, fóliovníky, využití a pěstební technologie. Praha: Profi Press, 2011. ISBN 978-80-86726-46-5.
KOBZA, František a Martin KOUDELA. Skleník od jara do zimy. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1318-7.
KOBZA, František. Rychlení cibulovin, hlíznatých květin a dřevin. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2619-9.
POKLUDA, Robert. Pěstujeme zeleninu: kapesní příručka pro zahrádkáře. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2009. ISBN 978-80-87156-36-0.
GOLIÁŠ, Jan. Skladování ovoce v řízené atmosféře. Vyd. 1. Praha: Brázda, 2011. ISBN 978-80-209-0386-0.
PRUGAR, Jaroslav. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský ve spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů ČAZV, 2008. ISBN 978-80-86576-28-2.
BALÍK, Josef a Jan STÁVEK. Vinařská technologie. Valtice: Národní vinařské centrum, o.p.s., 2017. ISBN 978-80-87498-77-4.
OTTOMANSKÁ, Stanislava a Šárka STEINOVÁ. Život, dílo a doba zahradního architekta Josefa Minibergera (1878-1955). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015. ISBN 978-80-86874-61-6.
OTTOMANSKÁ, Stanislava a Šárka STEINOVÁ. Život a dílo zahradního architekta Josefa Kumpána (1885-1961). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015. ISBN 978-80-86874-62-3.
AMBROŽOVÁ, Zuzana. Main squares of small towns [CD-ROM]. Brno: Mendel University in Brno, 2015. ISBN 978-80-7509-299-1.
WILHELMOVÁ, Dana a Jiří DAMEC. Zahradní umění Říše středu: [studie klasické čínské zahrady]. Lednice: AWIDA, 2009. ISBN 978-80-254-3812-1.
WILHELMOVÁ, Dana a Jiří DAMEC. On the Chinese garden. Lednice: AWIDA, 2010. ISBN 978-80-254-8468-5.
WILHELMOVÁ, Dana a Jiří DAMEC. Zahrada a město: katalog výstavy. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-312-7.
KREJČIŘÍK, Přemysl, Miloš PEJCHAL, Pavel ŠIMEK, Pavel BULÍŘ a Roman PAVLAČKA. Dřeviny zámeckého parku v Lednici. Vydání první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-356-1.
PEJCHAL, Miloš a Přemysl KREJČIŘÍK. Historie pěstování dřevin v Lednicko-Valtickém areálu do první světové války. Vydání první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-388-2.
KREJČIŘÍK, Přemysl a Jana DROCHYTKOVÁ. Zahradní sítě: marketing a management zahrad. Vydání první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-392-9.
KŘESADLOVÁ, Lenka a Stanislav VILÍM. Encyklopedie tulipánů, hyacintů, begonií a dalších cibulnatých a hlíznatých rostlin. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2830-5.
KUŤKOVÁ, Tatiana. Velká kniha sušených rostlin. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7360-772-2.
KREJČIŘÍK, Přemysl a Ondřej ZATLOUKAL, ZATLOUKAL, Pavel (ed.). Lednicko-valtický areál. Praha: Foibos Books, 2012. ISBN 978-80-87073-45-2.
ZATLOUKAL, Pavel, Přemysl KREJČIŘÍK a Ondřej ZATLOUKAL. Lednicko-valtický areál: průvodce. Valtice: Průvodce parkem, 2013. ISBN 978-80-87073-63-6.
KUČERA, Petr, Martin STRÁNSKÝ, Martin WEBER, Alena SALAŠOVÁ a Bořivoj ŠARAPATKA (eds.). Úmluva o krajině: Landscape inconvenience : důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7375-967-4.
KOPEČEK, Pavel. Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-387-5.
BALÍK, Josef. Anthokyaninová barviva v hroznech a vínech: Anthocyanin pigments in grapes and wines. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-412-9.

STEINOVÁ, Šárka, Roman ZÁMEČNÍK, Stanislava OTTOMANSKÁ a kol. Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. ISBN 978-80-86874-79-1.

STEINOVÁ, Šárka, Roman ZÁMEČNÍK, Stanislava OTTOMANSKÁ and coll. Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners. Prague: National Agricultural Museum, 2017. ISBN 978-80-86874-80-7.

OTTOMANSKÁ, Stanislava, Šárka STEINOVÁ a Roman ZÁMEČNÍK. Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů: kritický katalog. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. ISBN 978-80-86874-85-2.

OTTOMANSKÁ, Stanislava a Šárka STEINOVÁ. Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka (1886-1968). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. ISBN 978-80-86874-84

BAROŠ, Adam a Jiří MARTINEK. Smíšené trvalkové výsadby. Praha: Profi Press, 2018, 260 s. ISBN 978-80-86726-84-7.