Zahradnická fakulta MENDELU se věnuje aplikovanému, ale i základnímu výzkumu. V oblasti základního a aplikovaného výzkumu jsou naší parketou obory zahradnictví, jakost rostlinných a potravinových zdrojů, krajinářská architektura a vinohradnictví a vinařství. Týmy působící na fakultě přitom intenzivně zveřejňují vědecko-výzkumné a umělecké výsledky jejich činností v podobě odborných publikací, užitných vzorů, patentů, certifikovaných metodik nebo realizovaných autorských děl a projektů.