Nejčastěji kladené dotazy

Má prezenční i kombinovaná forma studia stejné přijímací řízení?

Ano, obě formy studia mají identické přijímací řízení.

Kolik let studium trvá a kde probíhá

Bakalářské studium trvá 3 roky, u oboru KA 4 roky. Navazující magisterské studium probíhá 2 roky v Lednici. Místo výuky pro daný rok můžete zjistit z níže uvedené tabulky.

 

Specializace  1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Zahradnictví

Brno

Lednice

Lednice

 

Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

Brno

Lednice

Lednice

 

Vinohradnictví a vinařství

Brno

Lednice

Lednice

 

Krajinářská architektura

Brno

Brno

Lednice

Lednice

Zahradní a krajinářská realizace

Brno

Brno

Lednice

 

Floristická tvorba

Lednice

Lednice

Lednice

 

 

Jak probíhá kombinovaná forma studia?

Výuka kombinovaného studia obvykle probíhá 1 x za dva týdny, vždy v pátek a v sobotu cca od 8.00 do 20:00 v Lednici. ZDE se například můžete podívat, jak probíhala výuka kombinované formy studia v zimním semestru 2017/2018.

Kredity pro postup do dalšího semestru

K postupu do 2. semestru je nutno získat minimálně 12 kreditů. V případě získání 11 a méně kreditů bude studium ukončeno. V dalším průběhu studia je nutno pro postup do dalšího semestru získat za dva předchozí semestry min. 40 kreditů (např. 3. semestr = za 1. a 2. semestr min. 40 kreditů). Pro připuštění ke státní bakalářské zkoušce je potřeba získat 180 kreditů při tříletém studiu a 240 kreditů při čtyřletém studiu.

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku najdete (po přihlášení) v UIS v portále studenta a na dokumentovém serveru ve složce Harmonogram studia: http://zf.mendelu.cz/31024-harmonogram-akademickeho-roku

Registrace x zápisy

Před každým semestrem Vám jsou v systému předregistrovány povinné předměty. Vaším úkolem je registrovat si volitelné nebo povinně volitelné předměty (případně upravit předregistrované povinné předměty. Cílem registrací je zjistit počty studentů pro vytvoření rozvrhů. Před začátkem nového semestru probíhají zápisy do studia, kdy si vyberete volitelné předměty a případně provedete úpravy seznamu povinných předmětů a potvrdíte zápis do studia.

Zápisy x změny v zápisech

Při zapsání se do semestru je nutno v systému vybrat rozvrhové akce předmětů a tak si vytvořit osobní rozvrh, tak aby Vám jednotlivé akce mezi sebou nekolidovaly. Po úspěšném zápisu do studia je vymezen čas na změny v zápisovém archu, kdy lze přidat nebo odebrat předměty, případně zvolit jiné konání předmětu. Není povinností zapsat si dříve zaregistrovaný předmět.

Stipendia

Za vynikající studijní výsledky v předchozím semestru si lze na studijním oddělení požádat o prospěchové stipendium. Dále si lze požádat o ubytovací stipendium, v případě, že budete ubytováni na kolejích a máte vyšší dojezdovou vzdálenost.

Uznávání předmětů

V případě předchozího studia na jiné fakultě, příp. vysoké škole je možno si nechat uznat zde studované předměty, příbuzné předmětům na ZF. Nutno schválení garanta předmětu, za který chcete předmět uznat a v případě schválení si vyplnit žádost na studijním oddělení. Uznání je možné pouze na začátku 1. semestru a to maximálně s dobou absolvování předmětu 5 let. 

Individuální studijní plán

Probíhá pouze u studentů doktorského studia. Musí být projednán a schválen oborovou radou do 3 měsíců od zápisu do studia. Stanoví se obsahové zaměření samostatné vědecké, výzkumné a vývojové činnosti studenta a téma disertační práce.

Přerušení studia

V případě závažných důvodů (např. zdravotní problémy, mateřská dovolená) si lze zažádat o přerušení studia. Požádat lze pouze formou písemné žádosti na studijní oddělení. Doba přerušení je standardně na jeden semestr.

Opravný termín státních zkoušek

Každý student má v případě neúspěšně složených závěrečných zkoušek nárok na jeden opravný termín. Je nutné si podat elektronickou žádost na studijní oddělení o přerušení studia a absolvování náhradního termínu v dalším termínu.

Přihláška z jiné fakulty/vysoké školy na navazující magisterské studium

Studenti hlásící se z jiných škol absolvují rozdílové zkoušky.

Přístup na studijní oddělení

Studenti se v úředních hodinách dostanou na studijní oddělení pomocí své přístupové karty.

 

den

od

do

místo

poznámka

pondělí

9:00

11:00

Lednice

 

úterý

8:15

14:15

Brno

budova A, 5. patro

středa

9:00

11:00

Lednice

 

čtvrtek

9:00

11:00

Lednice

 

13:00

15:00

Lednice

 

pátek

9:00

11:00

Lednice

jen pro kombinovanou formu studia


V případě paní Svobodové platí úřední hodiny v úterý pro studijní oddělení v Brně (5. patro budova A) a jsou v rozsahu 8:15 - 14:15, ale pouze v měsících září až květen.

Připojení k internetu

V celém areálu ZF je k dispozici bezdrátové připojení na internet – sítě Eduroam. Na kolejích je k dispozici kabelové připojení.

Tisk dokumentů

Tisk dokumentů formátů A3 a A4 je možný v knihovně na budově D nebo ve vestibulu budovy A. Zde je nutno použít svou studentskou kartu, z které se Vám odečte poplatek za tisk. Tisk větších formátů si lze domluvit v grafickém centru děkanátu ZF: http://ipm.zf.mendelu.cz/cz/fakulta/ustavy/591/graficke_centrum

Informace o uznané době rodičovství

Všechny potřebné informace naleznete ZDE

Zapomněl/a jsem přihlašovací údaje do systému e-přihlášek

Před vyplňováním elektronické přihlášky se Vám zobrazily přihlašovací údaje s poznámkou o pečlivém zapamatováním. Pokud je i přesto nyní neznáte, můžete využít odkaz pro obnovu hesla.