Harmonogram akademického roku je jízdní řád, podle kterého se všechno na fakultě řídí.

Akademický rok začíná 1. září daného roku a končí 31. srpna následujícího roku. Dělí na dva semestry, zimní (září – leden) a letní semestr (únor – srpen). V každém semestru je zpravidla 14 týdnů výuky, po kterých následuje 5 týdnů zkouškového období.

Harmonogram ZF MENDELU

Nařízení děkana č. 3/2022 – Harmonogram ZF MENDELU pro akademický rok 2022/2023

Stáhnout
Nařízení děkana č. 8/2021 – Harmonogram ZF MENDELU pro akademický rok 2021/2022 Nařízení děkana č. 3/2020 – Harmonogram ZF MENDELU pro akademický rok 2020/2021 Harmonogram ZF pro akademický rok 2019/2020 – NEPLATNÉ Nařízení děkana č. 2/2020 – Harmonogram akademického roku – LS 2019/2020 (3. změna, platná od 4. 5. 2020) Nařízení děkana č. 2/2020 – Harmonogram akademického roku – LS 2019/2020 (2. změna, platná od 27. 4. 2020) – NEPLATNÉ Nařízení děkana č. 2/2020 – Harmonogram akademického roku – LS 2019/2020 – NEPLATNÉ Harmonogram ZF pro akademický rok 2018/2019 – NEPLATNÉ