Harmonogram akademického roku je jízdní řád, podle kterého se všechno na fakultě řídí.

Akademický rok začíná 1. září daného roku a končí 31. srpna následujícího roku. Dělí na dva semestry, zimní (září – leden) a letní semestr (únor – srpen). V každém semestru je zpravidla 14 týdnů výuky, po kterých následuje 5 týdnů zkouškového období.

Harmonogram ZF MENDELU

Nařízení děkana č. 3/2022 – Harmonogram ZF MENDELU pro akademický rok 2022/2023

Stáhnout