GENOFONDOVÁ KOLEKCE MERUNĚK

Meruňky se v genofondové kolekci na Zahradnické fakultě v Lednici uchovávají a pro šlechtění využívají již od 60. let minulého století, zásluhou výzkumné činnosti tehdejší Katedry ovocnictví a vinohradnictví. Kolekce vznikla zásluhou tehdejšího vedoucího katedry Prof. Ing. Dr. h.c. Miloslava Vávry, CSc. a dále byla rozvíjena jeho nástupcem prof. Ing. Zdeňkem Vachůnem, DrSc. V kolekci jsou dnes zastoupeny všechny ekologicko-geografické skupiny meruněk, významné klony odrůdy Velkopavlovická a také mnoho zástupců, respektive donorů významných vlastností, a to o celkovém počtu 372 položek rodu P. armeniaca L., 2 zástupci botanických druhů a 6 vnitrodruhových hybridů. Se zajímavých položek je možné úvést například ranou hladkoplodou žlutou meruňku 'Gvardějskij', pozdní odrůdu 'Kečpšar' zrající v září, či sladkoplodou odrůdu 'Koliza Rife' dosahující až ke 30 % cukernatosti. Položky soustředěné v kolekci pochází z celého světa a jsou zde zastoupeny například genotypy z Číny, Nového Zélandu, Indie, Japonska, Turecka, Tunisu, USA, Kanady a v podstatě z celé Evropy.

V současném období také probíhá hledání společných cílů a definic pro spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) v oblasti realizace on-farm kolekcí meruněk a vybraných ovocných druhů ve sféře působnosti AOPK. V rámci přípravy této aktivity byl zpracován standard „Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin“.

http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/zakladani-a-pece-o-genofondove-plochy-ovocnych-drevin/