GENOFONDOVÁ KOLEKCE BROSKVONÍ A MANDLONÍ

V kolekci je zastoupeno 224 odrůd broskvoní a nektarinek a 14 odrůd mandloní. Díky takto široké základně genotypů je možné nacházet mezi odrůdami vyhledávané znaky, které mohou být řešením pro měnící se trend a požadavky na ideální, komerčně využitelné odrůdy, včetně různé míry odolnosti k houbovým nebo virovým chorobám. Významnou vlastností genotypů je také míra adaptability k prostředí a s ní související vlastnost mrazu odolnosti, pozdního kvetení nebo i dlouhověkosti, kterou nacházíme například u volně rostoucích genotypů mandloní. Soustředění genotypů s co nejširší mírou biodiverzity a jejich podrobné hodnocení je hlavním a rozvíjeným cílem genofondové broskvoní a mandloní na ZF v Lednici.