GENOFONDOVÁ KOLEKCE MÉNĚ PĚSTOVANÝCH OVOCNÝCH DRUHŮ

V kolekci méně pěstovaných ovocných druhů jsou zastoupeny druhy jako: kdouloň obecná, rakytník řešetlákový, dřín obecný, zimolez jedlý, mišpule německá, moruše trnavská, kalina jedlá a muchovník kanadský, celkem je v kolekci evidováno 136 položek. V kolekci jsou zastoupeny vyšlechtěné odrůdy nebo vybrané genotypy, ale i lokální odrůdy získané sběrem. Většina méně pěstovaných ovocných druhů představuje široké možnosti využití, většina těchto druhů je pěstitelsky nenáročná a mohou růst i na extrémních stanovištích. Významně přispívají k spoluvytváření krajiny a plní funkci estetickou, asanační, izolační i kulturní. Neopomenutelná je jejich vysoká biologická hodnota s léčebnými a protiinfekčními účinky, vysoký je obsah vitaminů (C a E), biologicky aktivních látek (cukry, třísloviny, silice), minerálních prvků apod. Z pěstitelského hlediska je významný časný vstup do plodnosti a téměř každoroční plodnost, předností je i nenáročnost a jednoduchost v zakládání porostů a pěstování.