GENOFONDOVÁ KOLEKCE RÉVY VINNÉ

Kolekce genových zdrojů révy vinné na Zahradnické fakultě zahrnuje rezistentní odrůdy révy vinné, odrůdy „evropské“ révy vinné a podnože v celkovém počtu 268 položek. Největší podíl však představují odrůdy, které disponují zvýšenou odolností proti houbovým chorobám a zimním mrazům.  Cílem rozšiřování kolekce je získat genetický materiál, který bude disponovat geny rezistence a bude tak dobře využitelný ve šlechtění révy vinné. Velmi cennou součástí kolekce jsou odrůdy založené na Vitis amurensis, které disponují geny Rpv10 a Rpv12. Kolekce zahrnuje odrůdy moštové, stolní a podnože. Moštové odrůdy představují přibližně 60 %, stolní potom 40 %. Podnože jsou zastoupené v menším množství, což však nesnižuje jejich význam v kolekci. Genové zdroje jsou využívané ve šlechtění. Na Zahradnické fakultě v Lednici probíhá vlastní šlechtitelský program zaměřený na moštové i stolní odrůdy.

V současné době se koncipuje příprava on-farm kolekcí genových zdrojů zaměřených na staré krajové odrůdy a na klony révy vinné. Tyto kolekce budou evidované v rámci genových zdrojů révy a postupně budou hodnocené.