Typy stipendií (dle článku 2 Stipendijního řádu Mendelovy univerzity v Brně ze dne 17. 4. 2018):

  • prospěchové
  • sociální (žádost si student generuje v UIS v aplikaci vlastní Studijní evidence)
  • ubytovací (žádost si student generuje v UIS v aplikaci vlastní Studijní evidence)
  • mimořádné
  • pro studenty prezenční formy Ph. D. studijních programů

Dokumenty

Formuláře