Typy stipendií (podle článku 2 platného stipendijního řádu Mendelovy univerzity v Brně, ze dne 5. prosince 2019)

  • prospěchové stipendium - žádost o přiznání a výplatu podává student v aplikaci UIS - KONTAKTNÍ CENTRUM;
  • stipendium za tvůrčí výsledky - návrh na přiznání a výplatu podává akademický pracovník v aplikaci UIS - KONTAKTNÍ CENTRUM;
  • stipendium za tvůrčí činnost - návrh na přiznání a výplatu podává akademický pracovník v aplikaci UIS - KONTAKTNÍ CENTRUM;
  • mimořádné stipendium - žádost o přiznání a výplatu podává student v aplikaci UIS - KONTAKTNÍ CENTRUM, nebo návrh na přiznání a výplatu podává akademický pracovník v aplikaci UIS - KONTAKTNÍ CENTRUM.

Dokumenty

Formuláře – žádosti – návrhy

Všechny žádosti a návrhy o přiznání a výplatu stipendií podává student nebo akademický pracovník na příslušném formuláři přes aplikaci v UIS – KONTAKTNÍ CENTRUM, podle pokynů uvedených v jednotlivých žádostech. Jiná forma podání není umožněna.

  • student používá formulář 200_Z: Žádost o přiznání a výplatu stipendia;
  • akademický pracovník používá formulář:
    • 206_O: Návrh na pochvalné uznání závěrečné práce
    • 210_O: Návrh na přiznání a výplatu stipendia