2020

NEUGEBAUEROVÁ Jarmila, MLČEK Jiří, POKLUDA Robert, MUCHOVÁ Tereza. Jedlé květy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 174 s. ISBN 978-80-7509-751-4.
KUČA Karel, MALINA Ondřej, SALAŠOVÁ Alena, WEBER Martin, BENDÍKOVÁ Lucia, DEMKOVÁ Katarína, DOSTÁLEK Jiří, EHRLICH Marek, FIALOVÁ Zuana, KLEPÁRNÍK Radim, KRAUSOVÁ Vendula, KUČOVÁ,Věra, KUPKA Jiří, MARTINKOVÁ KUCHYŇKOVÁ Hana, MATĚJKA Daniel, MATĚJKOVÁ Hana, MEDKOVÁ Lucie, SEDLÁČEK Jozef, ŠANTRŮČKOVÁ Markéta, ŠESTÁK Ondřej, TRPÁKOVÁ Lenka, VEITH Tomáš, VONDRÁČKOVÁ Simona, VOREL Ivan, ŽALLMANNOVÁ Eva. Historické kulturní krajiny České republiky. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2020. 607 s. ISBN 978-80-87674-32-1.
SOCHOR Jiří, MARKEL Martin, BAROŇ Mojmír. Víno 6 regionů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 146 s. ISBN 978-80-7509-730-9.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. České zahradní umění a krajinářská architektura 19. a 20. století v kontextu světového vývoje (1850-2000). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 267 s. ISBN 978-80-7509-743-9.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. Czech Garden Art and Landscape Architecture of the 19th and 20th Centuries in the Context of European Development (1850-2000). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 267 s. ISBN 978-80-7509-761-3.

2019

KOPÁČIK Gabriel, WITTMANN Maxmilián, KILNAROVÁ Pavla, KUČERA Petr, FRANTIŠÁK Luboš, HAVLIŠ Karel, ŠIMARA Eva,  HÝLOVÁ Adéla, MATYÁŠOVÁ Jana, LEITMANNOVÁ Andrea,  VAISHAR Antonín, JENČKOVÁ Barbora, HOFMAN Petr, OBRŠÁL Norbert. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno-Ostrava-Zlín. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2019. 480 s. ISBN 978-80-7623-007-1.
NEČAS Tomáš, GÖTTINGEROVÁ Martina, ONDRÁŠEK Ivo, NÁMĚSTEK Jan, WOLF Jan, KISS Tomáš, LAŇAR Luděk, MÉSZÁROS Martin, NEČASOVÁ Jana, LETOCHA Tomáš. INOVACE OVOCNICKÉHO ŠKOLKAŘSTVÍ moderní postupy rozmnožování a dopěstování. 1. vyd. Brno: Ediční středisko Mendelovy univerzity v Brně, 2019. 154 s. ISBN 978-80-7509-636-4.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. České zahradní umění klasicismu a romantismu v kontextu evropského vývoje (1720-1850). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 253 s. ISBN 978-80-7509-671-5.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří, ŠEVČÍKOVÁ Barbara. The Czech Garden Art of the Classicism and the Romantism in the Context of European Development (1720-1850). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 253 s. ISBN 978-80-7509-693-7.
ZEMÁNEK Pavel, BURG Patrik. Tradiční vinohradnické a vinařské techniky na Moravě. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 229 s. ISBN 978-80-7509-678-4.

2018

NEČAS Tomáš, BALÍK Josef, WOLF Jan, GOLIÁŠ Jan, LÁČÍK Jakub, ŠILLEROVÁ Jana, KISS Tomáš, ONDRÁŠEK Ivo, HORÁK Miroslav, KOŽÍŠKOVÁ Jarmila, NĚMCOVÁ Anna, ŠNURKOVIČ Petr, HÍC Pavel, PAVELKOVÁ Petra, NEČASOVÁ Jana, CAO Yufen. ASIJSKÉ HRUŠNĚ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY pěstování, pomologie, skladování a choroby. 1. vyd. Brno: Ediční středisko Mendelovy univerzity, 2018. 184 s. ISBN 978-80-7509-557-2.
BAROŠ Adam, MARTINEK Jiří. Smíšené trvalkové výsadby. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2018. 256 s. ISBN 978-80-86726-84-7.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje (1550-1720). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 197 s. ISBN 978-80-7509-566-4.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. The Czech garden art of the renaissance and the baroque in the context of european development (1550-1720). Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 197 s. ISBN 978-80-7509-598-5.

2017

BALÍK Josef, STÁVEK Jan. Vinařská technologie. Valtice: Národní vinařské centrum, 2017. 463 s. ISBN 978-80-87498-77-4.
CHUCHMA Filip, STŘEDOVÁ Hana, STŘEDA Tomáš, ROŽNOVSKÝ Jaroslav, SVEJKOVSKÁ Adéla. Aktualizace klimatických regionů v rámci systému bonitovaných půdně ekologických jednotek. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. 96 s. ISBN 978-80-7509-526-8
OTTOMANSKÁ Stanislava, STEINOVÁ Šárka. Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka (1886-1968). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 306 s. ISBN 978-80-86874-84-5.
OTTOMANSKÁ Stanislava, STEINOVÁ Šárka, ZÁMEČNÍK Roman. Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů: kritický katalog. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 182 s. ISBN 978-80-86874-85-2.
STEINOVÁ Šárka. Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. 1. vyd. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 501 s. ISBN 978-80-86874-79-1.

2016

BURG, Patrik, ZEMÁNEK Pavel, BADALÍKOVÁ Barbora, MAŠÁN Vladimír, NOVOTNÁ Jaroslava. Zhutnění půd ve vinicích a možnosti jeho nápravy. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. 112 s. Folia Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, roč. 9, č. 2. ISBN 978-80-7509-436-0.
HRDOUŠEK Vít, KRŠKA Boris, KULÍŠEK Petr, LOKOČ Radim. Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Břeclav: Petr Brázda - Vydavatelství Brázda, 2016. ISBN 978-80-87387-40-5.
MATĚJKA Daniel, LATTENBERG Lukáš, ZDRAŽILOVÁ Jana. Krajiny z druhé ruky: Secondhand landscapes : konverze postindustriálních areálů v Německu. Ladná: Naokraji, o krajině na okraji, 2016. 281 s. ISBN 978-80-260-9518-7
PAVLOUŠEK Pavel, LAMPÍŘ Lubomír, MUŠKA František, KOTRLE Ivo. Réva vinná pro malopěstitele. 1. vyd. Olomouc: Agriprint s.r.o., 2016. 353 s. ISBN 978-80-87091-65-4.
PAVLOUŠEK Pavel. Bio odrůdy révy vinné. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2016. 315 s. ISBN 978-80-247-4330-1.
STŘEDOVÁ Hana FUKALOVÁ Petra, CHUCHMA Filip, LITSCHMANN Tomáš, PODHRÁZSKÁ Jana, ROŽNOVSKÝ Jaroslav, SPÁČILOVÁ Bronislava, STŘEDA Tomáš, ŠTĚPÁNEK Petr, VYSOUDIL Miroslav. Krajina a klima ve vzájemných souvislostech. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. 184 s. ISBN 978-80-7509-448-3.

2015

AMBROŽOVÁ Zuzana. Main Squares of Small Towns. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2015. 168 s. ISBN 978-80-7509-299-1.
BURG Patrik, ZEMÁNEK Pavel, MAŠÁN Vladimír. Využití odpadních produktů z vinohradnické a vinařské produkce pro energetické účely. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 82 s. ISBN 978-80-7509-333-2.
BURGOVÁ Jana, SALAŠ Petr. Vliv vybraných faktorů na kvalitu školkařské produkce. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 92 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109; roč. 8, č. 1. ISBN 978-80-7509-229-8.
HLUŠEK Jaroslav, BAROŇ Mojmír, BURG Patrik, LOŠÁK Tomáš, PAVLOUŠEK Pavel, ŠAFRÁNKOVÁ Ivana, ZEMÁNEK Pavel. Réva vinná. 1. vyd. Praha: Profi Press s. r. o., 2015. 151 s. ISBN 978-80-86726-67-0.
JURÍKOVÁ Tünde, VICZAYOVÁ Ildikó, MATEJOVIČOVÁ Barbora, MLČEK Jiří, SOCHOR Jiří, ĎURIŠOVÁ L'uba, SCHLARMANNOVÁ Janka, BALLA Štefan, PÉNZESOVÁ Adriana, HEGEDÜSOVÁ Alžběta, SEZAI Ercisli, ANDREJIOVÁ Alena, GOČIKOVÁ Darina, SVORADOVÁ Andrea, BARÁTH Ladislav, BENČURIKOVÁ Lubomíra. Hodnotenie vybraných aspektov životného štýlu vysokoškolákov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. 194 s. Prírodovedec, 623. ISBN 978-80-558-0930-4.
KOPEČEK Pavel, LÖW Jiří, KUČERA Petr. Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 163 s. ISBN 978-80-7509-387-5.
KREJČIŘÍK Přemysl, PEJCHAL Miloš, ŠIMEK Pavel, BULÍŘ Pavel, PAVLAČKA Roman. Dřeviny zámeckého parku v Lednici. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 152 s. ISBN 978-80-7509-356-1.
KREJČIŘÍK Přemysl, DROCHYTKOVÁ Jana. Zahradní sítě. Marketing a management zahrad. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 87 s. ISBN 978-80-7509-392-9.
KREMLÁČKOVÁ Šárka, SALAŠ Petr. Testování bioaktivních látek Lignohumátu B a Synerginu v systému ekologické produkce jahodníku. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 82 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109; roč. 8, č. 3. ISBN 978-80-7509-253-3.
KUČOVÁ Věra, KUČA Karel, SALAŠOVÁ Alena, WEBER Martin, VOREL Ivan, DOHNALOVÁ Barbora, FLEKALOVÁ Markéta, FOUD Karel, HUŠEK Pavel, CHALOUPKA Jakub, KUPKA Jiří, MALINA Ondřej, MEDKOVÁ Lucie, PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena, PAVLÁTOVÁ Marie, PEŠTA Jan, SEDLÁČEK Jozef, SMETANOVÁ Daniela, ŠANTRŮČKOVÁ Markéta, ŠVECOVÁ Simona, TRPÁKOVÁ Lenka, VEITH Tomáš, ZEMAN Lubomír. Krajinné památkové zóny České republiky. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2015. 511 s. ISBN 978-80-7480-045-0.
NEUGEBAUEROVÁ Jarmila, ŽĎÁRSKÁ Věra. Léčivé rostliny pěstujeme - sbíráme - využíváme: Kapesní průvodce zelenou medicínou. Praha: Arista Books, 2015. 259 s. ISBN 978-80-87867-21-1.
OTTOMANSKÁ Stanislava, STEINOVÁ Šárka. Život a dílo zahradního architekta Josefa Kumpána (1885-1961). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015. 303 s. ISBN 978-80-86874-62-3.
OTTOMANSKÁ Stanislava, STEINOVÁ Šárka. Život, dílo a doba zahradního architekta Josefa Minibergera (1878-1955). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015. 211 s. ISBN 978-80-86874-61-6.
PEJCHAL Miloš, KREJČIŘÍK Přemysl. Historie pěstování dřevin v Lednicko-valtickém areálu do první světové války. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 99 s. ISBN 978-80-7509-388-2.

2014 a starší

BALÍK Josef. Anthokyaninová barviva v hroznech a vínech.. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 93 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, 109 s. ISBN 978-80-7375-412-9.
BAROŇ Mojmír. Možnosti snížení obsahu oxidu siřičitého v technologii révových vín. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 50 s. ISBN 978-80-7375-924-7.
BAROŇ Mojmír. Vliv asimilovatelného dusíku na průběh fermentace moštů révy vinné. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 54 s. ISBN 978-80-7375-713-7.
BURG Patrik, DĚDINA Martin, HEJTMÁNKOVÁ Alena, HEJTMÁNKOVÁ Kateřina, JELÍNEK Antonín, LACHMAN Jaromír, LIPAVSKÝ Jan, MAŠÁN Vladimír, PIVEC Vladimír, SKALA Ondřej, STŘALKOVÁ Radomíra, TÁBORSKÝ Jan, ZEMÁNEK Pavel. Studium biologicky aktivních látek v semenech a letorostech révy vinné a možnosti získáváni oleje ze semen. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 93 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109 ; roč. 7, č. 7. ISBN 978-80-7509-165-9.
BURG Patrik, ZEMÁNEK Pavel. Stroje a zařízení pro vinařství. 1. vyd. Olomouc: Agriprint, 2014. 254 s. ISBN 978-80-87091-49-4.
GOLIÁŠ Jan. Skladování ovoce v řízené atmosféře. Praha: Nakladatelství Brázda, 2011, 128 s. ISBN 978-80-209-0386-0.
HLUŠEK Jaroslav. Základy výživy a hnojení zeleniny a ovocných kultur. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha, 2004, 56 s. ISBN 80-7271-147-4.
KOBZA František, POKLUDA Robert. Rychlení cibulovin, hlíznatých květin a dřevin. Praha: Grada, 2009, 93 s. ISBN 978-80-247-2619-9.
KOBZA František. Skleník od jara do zimy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006, 116 s. ISBN 80-247-1318-7.
KRŠKA Boris, LIU Weisheng, NEČAS Tomáš, ZHANG Qijing, ONDRÁŠEK Ivo, WANG Yuzhu, GOGOLKOVÁ Klára, HAOYUAN Sun. Atlas čínských odrůd vybraných ovocných druhů pro podmínky ČR. Brno: Mendelova univerzita, 2011, 51 s. ISBN 978-80-7375-586-7.
KUČERA Petr, STRÁNSKY Martin, WEBER Martin, SALAŠOVÁ Alena, ŠARAPATKA Bořivoj, DOHNALOVÁ Barbora, FLEKALOVÁ Markéta, NOVOTNÁ Želmíra, SAMSONOVÁ Pavlína, SMETANOVÁ Daniela, STRÁNSKÁ Marta, STROBLOVÁ Lenka, ŠANTRŮČKOVÁ Markéta, TRPÁKOVÁ Lenka. Úmluva o krajině: důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 183 s. ISBN 978-80-7375-967-4.
KUŤKOVÁ Tatiana. Velká kniha sušených rostlin. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008, 206 s. ISBN 978-80-7360-772-2.
NEČAS Tomáš. Pěstujeme hrušně a kdouloně. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 104 s. ISBN 978-80-247-2500-0.
PAVLOUŠEK Pavel. Pěstování révy vinné - Moderní vinohradnictví. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 333 s. ISBN 978-80-247-3314-2.
PAVLOUŠEK Pavel. Výroba vína u malovinařů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 120 s. ISBN 978-80-247-3487-3.
PETŘÍKOVÁ Kristína, POKLUDA Robert. Agroekologické nároky rajčat a možnosti jejich ovlivnění. 1. vyd. Zemědělská 1, 613 00 Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 53 s. ISBN 978-80-7509-008-9.
POKLUDA Robert. Pěstování rajčat v hydroponické kultuře. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, 57 s. ISBN 978-80-7375-877-6.
POKLUDA Robert. Pěstujeme zeleninu. Praha: Temi CZ sro., 2009, 140 s. ISBN 978-80-87156-36-0.
POKLUDA Robert, KOBZA František. Skleníky, fóliovníky, využití a pěstební technologie. Praha: Profi Press s.r.o., 2011, 253 s. ISBN 978-80-86726-46-5.
PRUGAR Jaroslav, NĚMCOVÁ Anna, KOPEC Karel. Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., 2008, 327 s. ISBN 978-80-86576-28-2.
ŘEZNÍČEK Vojtěch, VLK Radoslav, BOČEK Stanislav, SALAŠ Petr. Extenzivní ovocnářství - jádroviny. Brno: MZLU Brno, 2002, 100 s. ISBN 80-7157-617-4.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. On the Chinese Garden, A Study into Chinese Garden Art. Lednice: AWIDA, 2010, 328 s. ISBN 978-80-254-8468-5.
WILHELMOVÁ Dana, DAMEC Jiří. Zahradní umění Říše středu. Lednice: AWIDA, 2009, 328 s. ISBN 978-80-254-3812-1.
ZEMÁNEK Pavel, BURG Patrik, KOLLÁROVÁ Mária, PLÍVA Petr. Biologicky rozložitelné odpady a kompostování. Praha: VÚZT, 2010, 113 s. ISBN 978-80-87091-06-7.
ZEMÁNEK Pavel, BURG Patrik. Vinohradnická mechanizace. Olomouc: Ing. Petr Baštan, 2010, 220 s. ISBN 978-80-87091-14-2.