3rd Annual Conference of the EuroXanth COST Action

6. 9. 2019
Faculty of Holticulture, Lednice, Czech Republic

Ve dnech 9-11.9. 2019 se na Zahradnické fakultě v Lednici koná mezinárodní vědecká konference pod záštitou COST akce „Euroxanth“, a to za účasti více než 90 odborníků z 28 zemí světa. Program je zaměřen na prezentaci nejnovějších výsledků výzkumu rostlinných patogenů čeledi Xanthomonadaceae, které devastují rostlinné porosty po celém světě.

Více aktualit

Všechny aktuality