Zahrada je jedinečným prostorem, kde člověk aktivně či pasivně odpočívá a čerpá energii z přírody. Zahrada tak spoludotváří kvalitu jeho života. Představuje multidimenzionální prostor, ve kterém se odehrávají dynamické přírodní procesy.

I v srdci lednického kampusu Zahradnické fakulty MENDELU taková zahrada vyrostla a je přístupná široké veřejnosti.

Aktuální informace

V této zahradě probíhají celoročně akce, které organizujeme v rámci projektu Labyrint přírody a ráj zahrad – Tematické zahrady. Pokud chcete Akademickou zahradu navštívit, doporučujeme nevynechat Tematické zahrady. Prozkoumejte kalendář akcí na nejbližší období v sekci Kalendárium.

Prozkoumejte

Akademická zahrada v Lednici vychází z trendů soudobé globální zahrady a svým způsobem je unikátní laboratoří Zahradnické fakulty MENDELU. Slouží k výuce i odpočinku studentů, je inspirací pro pedagogy či vhodným poučením a potěšením pro laickou veřejnost. Roste v ní široké spektrum domácích i exotických druhů rostlin a zároveň je i prostorem sloužícím ke vnímání základních kompozičních prvků zahrady. Je místem, kde mohou nejen studenti oboru Krajinářská architektura diskutovat o důležitých oborových otázkách, o jednotlivých zahradních prvcích, kompozičních principech atd. Dennodenně zde mohou pozorovat vývoj a růst rostlin, neboť v každém ročním období je zde něco zajímavého k vidění.

Zahrada byla slavnostně otevřena dne 26. září 2011. Svým obsahem a formou zastřešuje a naplňuje všechny nejdůležitější funkce, bytostně spjaté s posláním a životem Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici.

Na ploše 5565 m2 jsou řešeny nejen základní provozní, pobytové či rekreační funkce, ale i vlastní výchovně vzdělávací program zahrady. Kompozice prostoru je založena na působení ucelené kolekce rostlin – od habitem výrazných solitérních stromů, přes bohatě zastoupené dřeviny keřového a pokryvného patra, výjimečnou sbírku popínavých rostlin, až po barevné květiny všech pěstitelských skupin. Květiny se v zahradě uplatňují na celkové ploše 807 m2 v různých typech záhonů. Pro studenty i návštěvníky zahrady se tak stávají názornou studijní ukázkou.

Hlavní komunikační okruh v délce 207 m logicky propojuje všechny vstupy a umožňuje variantní průchod zahradou. Celkem 621 m2 jeho pochozí plochy je tvořeno atypickou dlažbou z kamenných kostek různých formátů. Rámován je kovovým loubím o šířce 3 m, při výšce klenebního oblouku 3,8 m. Ústředním prvkem zahrady je zahloubený kruhový bowling green, který leží v samém srdci Akademické zahrady na ploše 1257 m2.

Zahrada na YouTube

Akademická zahrada

Posláním Akademické zahrady je poskytnout návštěvníkům prostor k vnímání, studiu a klidové relaxaci v kulturním prostředí, které je nositelem forem a ducha soudobé globální zahrady.

prof. Ing. Jiří Damec, CSc.

Leták o Akademické zahradě

Stáhněte si leták o Akademické zahradě, kde zjistíte více informací.

Prozkoumejte