Akreditovaný vzdělávací kurz - Základy zahradnictví

31. 5. 2022
Zahradnická činnost je přirozenou výukovou aktivitou, do které lze implementovat nejen výchovný prostředek k rozvoji pozitivního vztahu k přírodě, ale i pracovních návyků, dovedností a zároveň koordinaci vlastních fyzických sil. Příroda, agrotechnické a zahradnické aktivity nás doprovází odnepaměti a proto je třeba k nim opět nalézt správnou cestu, zejména k opětovnému komplexnímu porozumění zahradnické činnosti.

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ KURZ

ZÁKLADY ZAHRADNICTVÍ

Zahradnická činnost je přirozenou výukovou aktivitou, do které lze implementovat nejen výchovný prostředek k rozvoji pozitivního vztahu k přírodě, ale i pracovních návyků, dovedností a zároveň koordinaci vlastních fyzických sil. Příroda, agrotechnické a zahradnické aktivity nás doprovází odnepaměti a proto je třeba k nim opět nalézt správnou cestu, zejména k opětovnému komplexnímu porozumění zahradnické činnosti.

Cílem kurzu je předat teoretické i praktické zkušenosti ze zahradnického oboru. V teoretické části se účastníci dozví vše o principech zahradnictví, včetně seznámení jedovatých rostlin a užitečných živočichů. V praktické části se účastníci seznámí a naučí různé praktiky a techniky pěstování rostlin, jejich ošetřování a možnosti dalšího využití. Dále se seznámí se základními floristickými postupy a naučí se poznávat užitečné zahradní živočichy.

Kurz se bude konat ve 3 blocích: 4. – 7. 7. 2022; 8. – 11. 8. 2022 a 5. – 8. 9. 2022

Tento kurz je určen pro všechny pedagogy, kteří mají zájem o další vzdělávání v oblasti zahradnické činnosti. Po úspěšném absolvování kurzu účastníci obdrží certifikát.

Obsah kurzu (hodinová dotace teoretická / praktická část):

 • Aranžování rostlin (6/8)
 • Jedovaté a alergenní rostliny (4/4)
 • Živočichové v zahradách (4/4)
 • Technické stavby a zařízení, drobné zahradnické stavby (4/4)
 • Zelinářství (4/3)
 • Alternativní ochrana a výživa rostlin (4/3)
 • Základy ovocnictví (4/3)
 • Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (4/3)
 • Květinářství (4/3)  
 • Základy vinohradnictví (4/2)
 • Dendrologie (2/2)
 • Množení rostlin (2/1)
 • Základy ekologického zahradnictví (2/0)

Výuka bude probíhat: ZF MENDELU (Valtická 337, 691 44 Lednice) a ZF MENDELU – ŽABČICE (přejezd bude zabezpečen mikrobusem).

Maximální počet účastníků je 15.

Cena kurzu: 10 000 Kč s DPH

Do 31. 5. 2022

Přihlášku zasílejte na email: blazena.dobsakova@mendelu.cz

Více informací: www.zf.mendelu.cz

Registrační číslo kurzu: Č.j. MSMT – 34822/2019-2-1069

Více aktualit

Všechny aktuality