Asijské hrušně v podmínkách České republiky

27. 9. 2018
V nakladatelství Mendelovy univerzity v Brně právě vychází evropsky unikátní kniha zaměřená na problematiku pěstování asijských hrušní.

Svým rozsahem a zejména obsahem, je jedinečným dílem v celoevropském měřítku, neboť podobně zaměřené dílo nebylo doposud publikováno.Kniha je kolektivním dílem předních odborníků na ovocnářskou problematiku ze Zahradnické fakulty MENDELU, pracovníků VÚRV Praha a Pomologického institutu čínské akademie věd. Kniha byla realizována jako výsledek projektového výzkumu podpořeného projektem MZe/NAZV QJ1210036 „Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM.“ řešeného v letech 2012–2016.

 

Více aktualit

Všechny aktuality