Přijímací řízení do bakalářského studia 2021/2022 - prodlouženo do 24. 8. 2021

Vyhláška děkana č.9/2021 - II. kolo přijímacího řízení - prodloužení termínu podání přihlášky ke studiu do 24. 8. 2021 (s výjimkou bakalářského studijního programu Krajinářská architektura)


PODEJ PŘIHLÁŠKU


 Bakalářské studium se zahájením v zimním semestru 2021/2022

Důležité – obecné – informace

 • Uvedené informace jsou přebrány z platných podmínek přijetí k bakalářskému a navazujícímu studiu na Zahradnickou fakultu v akademickém roce 2021/2022.
 • Všechny termíny a další podmínky specifikované v podmínkách přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu jsou závazné a jejich nesplnění může mít za důsledek zastavení přijímacího řízení.
 • Termín podání přihlášky:
  • Bakalářské studia: nejpozději do 24. 08. 2021 (přihláška ke studiu):
   • Neplatí pro bakalářský studijní program Krajinářská architektura (zde již bylo přijímací řízení uzavřeno)
   • Elektronická přihláška – do 24. 08. 2021;
   • Vytištěná, podepsaná, včetně povinných příloh – do 24. 08. 2021.
 • Poplatek: 450 Kč:
  • Bakalářské studijní programy: Zahradnické inženýrství, Floristická tvorba, Realizace a správa zeleně;
  • Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 24. 08. 2021.
 • Povinné přílohy (dokumenty) přihlášky:
  • Bakalářská studia:
   • Maturitní vysvědčení – úředně ověřená kopie.
   • Údaje o prospěchu uchazeče musí být potvrzené ředitelstvím školy (razítko a podpis).
  • Zahraniční uchazeči/ uchazeči se zahraničním vzděláním (neplatí pro uchazeče slovenské státní příslušnosti):
   • Doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2.
   • Notářsky ověřený výpis známek za středoškolské studium a jejich ověřený překlad provedený soudním překladatelem (pouze pro uchazeče v bakalářském studiu).
   • Úředně ověřená kopie nostrifikační doložky o uznání středoškolského / vysokoškolského vzdělání.

 

Nabídka bakalářských studijních programů

 

Bakalářský studijní program Zahradnické inženýrství

Bakalářský studijní program Floristická tvorba

Bakalářský studijní porgram Krajinářská architektura

Bakalářský studijní program Realizace a správa zeleně 


PODEJ PŘIHLÁŠKU