Přihlášku k bakalářskému studiu si můžete podat do těchto studijních programů a specializací:

Studijní program Zahradnické inženýrství

Studijní program Floristická tvorba

Studijní program Krajinářská architektura

Studijní program Realizace a správa zeleně