2019

Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy

Autorský kolektiv: Kolařík Jaroslav, Ambros Antonín, Borský Jiří, Bulíř Pavel, Jašková Věra, Ledvina Petr, Praus Luděk, Růžička Petr, Skotnica Jiří, Šarapatka Tomáš, Vojáčková Barbora

Kvantifikace fytoplazen ovocných dřevin skupiny 16SrX

Autorský kolektiv: Kiss Tomáš, Nečas Tomáš, Nečasová Jana, Wolf Jan, Ondrášek Ivo

Prostředky diagnostiky a ochrany proti vybraným druhům škodlivých mikroorganismů zelí

Autorský kolektiv: Novotný David, Baránek Miroslav, Eichmeier Aleš, Salava Jaroslav, Peňázová Eliška, Pečenka Jakub, Koudela Martin

Speciální zásahy na stromech

Autorský kolektiv: Kolařík Jaroslav, Bulíř Pavel, Haupt Pavel, Hlinomazová Ingrid, Hojný Luděk, Chadt Bohdan, Krása Antonín, Martinek Petr, Rozsypálek Jiří, Šimek Michal, Vágnerová Irena, Vojáčková Barbora

2018

Introdukce netradičních druhů z čeledi Brassicaceae

Autorský kolektiv: Kopta Tomáš, Pokluda Robert, Jurica Miloš, Koudela Martin, Kofránková Věra, Kunicki Edward

Metody šlechtění odolných odrůd slivoní

Autorský kolektiv: Wolf Jan, Nečas Tomáš, Komínek Petr, Ondrášek Ivo, Kiss Tomáš

2017

Metodika detekce a kvantifikace bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí TaqMan Real Time PCR systému

Autorský kolektiv: Eichmeier Aleš, Peňázová Eliška, Baránek Miroslav

Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu.

Autorský kolektiv: Zámečník Roman, Vaida Pavel, Kuťková Tatiana

Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky

Autorský kolektiv: Šimek Pavel, Štefl Lukáš

Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky

Autorský kolektiv: Zámečník Roman, Šimek Pavel

Perspektivní systémy ozelenění vinic

Autorský kolketiv: Pavloušek Pavel, Burg Patrik

Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky

Autorský kolektiv: Kuťková Tatiana, Uher Jiří, Štefl Lukáš, Pilušová Barbora et al.

2016

Metodika eliminace virů vyskytujících se na meruňce a broskvoni s využitím chemoterapie in vitro

Autorský kolektiv: Ondrušiková Eva, Kudělková Martina, Pavelková Radka, Jana Moudrá, Břetislav Křižan, Věra Holleinová

Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí

Autorský kolektiv: Ambrožová Zuzana

Metodika hodnocení krajiny narušené těžbou surovin

Autorský kolektiv: Kučera Petr, Novotná Želmíra

Metodika identifikace kulturních artefaktů v krajině

Autorský kolektiv: Dohnalová Barbora, Fiřtová Barbora, Kučera Petr, Dohnal Jiří, Pavlačková Katarína

Metodika koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území

Autorský kolektiv: Kučera Petr, Flekalová Markéta, Trpáková Lenka, Sedláček Jozef, Matějka Daniel, Lacina Darek

Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu

Autorský kolektiv: Krátká Adámková, Barbara, Magni Anna

Metodika regenerace krajiny narušené těžbou surovin

Autorský kolektiv: Kučera Petr, Novotná Želmíra

Metody řízkování podnoží vybraných ovocných druhů

Autorský kolektiv: Nečas Tomáš, Náměstek Jan, Laňar Luděk, Láčík Jakub, Ondrášek Ivo, Mészáros Martin, Wolf Jan, Kosina Josef

Ochrana révy vinné proti houbovým patogenům v ekologickém vinohradnictví

Autorský kolektiv: Pavloušek Pavel, Šafarčík Vladan

Vliv zapravení organické hmoty na půdní vlastnosti a snížení vodní eroze

Autorský kolektiv: Badalíková, Barbora, Novotná Jaroslava, Pospíšilová, Lubica

2015

Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury

Autorský kolektiv: Krejčiřík Přemysl, Pejchal Miloš

Dočasné instalace v památkách zahradní a krajinářské architektury

Autorský kolektiv: Martinek Jiří, Gálová Helena

Komplexní metodika hodnocení rezistence GM švestky, Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, kvality plodů a možného přenosu transgenu do rostlin r. Prunus.

Autorský kolektiv: Polák Jaroslav, Kumar Jiban, Krška Boris, Komínek Petr, Jarošová Jana

Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče

Autorský kolektiv: Pejchal Miloš, Šimek Pavel

Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny

Autorský kolektiv: Sedláček Jozef, Salašová Alena, Trpáková Lenka

Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny

Autorský kolektiv: Salašová Alena, Sedláček Jozef, Trpáková Lenka, Martinková Kuchyňková Hana

Metodika organizace akce Víkend otevřených zahrad

Autorský kolektiv: Krejčiřík Přemysl

Popisy rostlin v památkových objektech

Autorský kolektiv: Krejčiřík Přemysl, Pejchal Miloš

Využití biologických aditiv pro zvýšení kvality produkce zeleniny

Autorský kolektiv: Kopta Tomáš, Pokluda Robert, Jurica Miloš, Vlasáková Blanka, Pavlíková Marcela, Nývltová Zora