2020

Hloubková aplikace organické hmoty do příkmenných pásů vinic a sadů

Autorský kolektiv: Zemánek Pavel, Burg Patrik, Mašán Vladimír, Čížková Alice, Zatloukal Patrik, Pavloušek Pavel, Jelínek Antonín, Badalíková Barbora

Management původních a nepůvodních rostlin v památkách zahradního umění - Parky a urbánní vegetace mezi biologií a kulturou (certifikovaná metodika)

Autorský kolektiv: Sádlo Jiří, Pergl Jan, Pejchal Miloš, Perglová Irena, Petřík Petr, Štefl Lukáš, Vojík Martin

Metodická pomůcka k uplatnění autenticity dřevin v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika

Autorský kolektiv: Pejchal Miloš, Štefl Lukáš

Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče

Autorský kolektiv: Borusík Pavel, Martinek Jiří, Šimek Pavel

Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury

Autorský kolektiv: Kolařík Jaroslav, Bulant Miroslav, Gabriel Tomáš, Kejha Ladislav, Kozák Otakar, Ladra David, Smolková Ivona, Staněk Tomáš, Šmídová Marie, Štefl Lukáš, Trávníček Bohumír, Vojtíšková Dana, Weisbauer František

Typologie historické kulturní krajiny České republiky

Autorský kolektiv: Ehrlich Marek, Kuča Karel, Kučová Věra, Pacáková Božena, Pavlátová Marie, Salašová Alena, Šantrůčková Markéta, Vorel Ivan, Weber Martin

Úprava stanovištních poměrů dřevin

Autorský kolektiv: Kučera Aleš, Hora David, Rejšek Klement, Kolařík Jaroslav, Šimek Pavel, Kotyza Petr, Ezechel Miroslav, Vojáčková Barbora

Vyhodnocení vlastností půdy při použití hloubkové aplikace organické hmoty ve vinicích a sadech.

Autorský kolektiv: Badalíková Barbora, Vašinka Martin, Burg Patrik, Mašán Vladimír, Jelínek Antonín, Roy Amitava

Využití obalovaného osiva pro zakládání porostů trav a jetelovin

Autorský kolektiv: Salaš Petr, Lošák Martin, Vymyslický Tomáš, Pekař Miloslav, Rožnovský Jaroslav, Raab Simona, Enev Vojtěch, Knotová Daniela, Vlk Radoslav, Ševčíková Magdalena, Kalina Michal, Pelikán Jan

Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR

Autorský kolektiv: Salaš Petr, Vymyslický Tomáš, Lošák Martin, Pekař Miloslav, Burgová Jana, Chovančíková Eva, Enev Vojtěch, Knotová Daniela, Rožnovský Jaroslav, Frydrych Jan, Kalina Michal, Pelikán Jan

2019

Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy

Autorský kolektiv: Kolařík Jaroslav, Ambros Antonín, Borský Jiří, Bulíř Pavel, Jašková Věra, Ledvina Petr, Praus Luděk, Růžička Petr, Skotnica Jiří, Šarapatka Tomáš, Vojáčková Barbora

Kvantifikace fytoplazen ovocných dřevin skupiny 16SrX

Autorský kolektiv: Kiss Tomáš, Nečas Tomáš, Nečasová Jana, Wolf Jan, Ondrášek Ivo

Prostředky diagnostiky a ochrany proti vybraným druhům škodlivých mikroorganismů zelí

Autorský kolektiv: Novotný David, Baránek Miroslav, Eichmeier Aleš, Salava Jaroslav, Peňázová Eliška, Pečenka Jakub, Koudela Martin

Speciální zásahy na stromech

Autorský kolektiv: Kolařík Jaroslav, Bulíř Pavel, Haupt Pavel, Hlinomazová Ingrid, Hojný Luděk, Chadt Bohdan, Krása Antonín, Martinek Petr, Rozsypálek Jiří, Šimek Michal, Vágnerová Irena, Vojáčková Barbora

2018

Introdukce netradičních druhů z čeledi Brassicaceae

Autorský kolektiv: Kopta Tomáš, Pokluda Robert, Jurica Miloš, Koudela Martin, Kofránková Věra, Kunicki Edward

Metody šlechtění odolných odrůd slivoní

Autorský kolektiv: Wolf Jan, Nečas Tomáš, Komínek Petr, Ondrášek Ivo, Kiss Tomáš

2017

Metodika detekce a kvantifikace bakterie Xanthomonas campestris pv. campestris pomocí TaqMan Real Time PCR systému

Autorský kolektiv: Eichmeier Aleš, Peňázová Eliška, Baránek Miroslav

Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu.

Autorský kolektiv: Zámečník Roman, Vaida Pavel, Kuťková Tatiana

Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky

Autorský kolektiv: Šimek Pavel, Štefl Lukáš

Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky

Autorský kolektiv: Zámečník Roman, Šimek Pavel

Perspektivní systémy ozelenění vinic

Autorský kolketiv: Pavloušek Pavel, Burg Patrik

Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky

Autorský kolektiv: Kuťková Tatiana, Uher Jiří, Štefl Lukáš, Pilušová Barbora et al.

2016

Metodika eliminace virů vyskytujících se na meruňce a broskvoni s využitím chemoterapie in vitro

Autorský kolektiv: Ondrušiková Eva, Kudělková Martina, Pavelková Radka, Jana Moudrá, Břetislav Křižan, Věra Holleinová

Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí

Autorský kolektiv: Ambrožová Zuzana

Metodika hodnocení krajiny narušené těžbou surovin

Autorský kolektiv: Kučera Petr, Novotná Želmíra

Metodika identifikace kulturních artefaktů v krajině

Autorský kolektiv: Dohnalová Barbora, Fiřtová Barbora, Kučera Petr, Dohnal Jiří, Pavlačková Katarína

Metodika koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území

Autorský kolektiv: Kučera Petr, Flekalová Markéta, Trpáková Lenka, Sedláček Jozef, Matějka Daniel, Lacina Darek

Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu

Autorský kolektiv: Krátká Adámková, Barbara, Magni Anna

Metodika regenerace krajiny narušené těžbou surovin

Autorský kolektiv: Kučera Petr, Novotná Želmíra

Metody řízkování podnoží vybraných ovocných druhů

Autorský kolektiv: Nečas Tomáš, Náměstek Jan, Laňar Luděk, Láčík Jakub, Ondrášek Ivo, Mészáros Martin, Wolf Jan, Kosina Josef

Ochrana révy vinné proti houbovým patogenům v ekologickém vinohradnictví

Autorský kolektiv: Pavloušek Pavel, Šafarčík Vladan

Vliv zapravení organické hmoty na půdní vlastnosti a snížení vodní eroze

Autorský kolektiv: Badalíková, Barbora, Novotná Jaroslava, Pospíšilová, Lubica

2015

Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury

Autorský kolektiv: Krejčiřík Přemysl, Pejchal Miloš

Dočasné instalace v památkách zahradní a krajinářské architektury

Autorský kolektiv: Martinek Jiří, Gálová Helena

Komplexní metodika hodnocení rezistence GM švestky, Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, kvality plodů a možného přenosu transgenu do rostlin r. Prunus.

Autorský kolektiv: Polák Jaroslav, Kumar Jiban, Krška Boris, Komínek Petr, Jarošová Jana

Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče

Autorský kolektiv: Pejchal Miloš, Šimek Pavel

Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny

Autorský kolektiv: Sedláček Jozef, Salašová Alena, Trpáková Lenka

Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny

Autorský kolektiv: Salašová Alena, Sedláček Jozef, Trpáková Lenka, Martinková Kuchyňková Hana

Metodika organizace akce Víkend otevřených zahrad

Autorský kolektiv: Krejčiřík Přemysl

Popisy rostlin v památkových objektech

Autorský kolektiv: Krejčiřík Přemysl, Pejchal Miloš

Využití biologických aditiv pro zvýšení kvality produkce zeleniny

Autorský kolektiv: Kopta Tomáš, Pokluda Robert, Jurica Miloš, Vlasáková Blanka, Pavlíková Marcela, Nývltová Zora