Čestná uznání děkana Zahradnické fakulty MENDELU dnes převzali akademičtí pracovníci

22. 9. 2023
Akademičtí pracovníci Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dnes převzali čestná uznání děkana za mimořádné výsledky své dosavadní práce. Uznání převzala Alena Salašová za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti, Mojmír Baroň za mimořádné výsledky tvůrčí činnosti v oblasti přírodních a technických věd a Jiří Martinek za dlouhodobé vynikající výsledky ve vzdělávací činnosti.

Čestná uznání byla oceněným udělena v rámci dnešního zasedání Vědecké rady Zahradnické fakulty MENDELU.

Čestné uznání děkana Zahradnické fakulty MENDELU doc. Dr. Ing. Aleně Salašové za významný příspěvek k rozvoji občanské společnosti.

Pod vedením paní docentky byl kolektiv akademických pracovníků a studentů aktivně zapojen do pomoci obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice, ve kterých došlo dne 24. 6. 2021, k lokálnímu výskytu tornáda, které způsobilo mnohamilionové škody na majetku i v okolní krajině. Přínos celého kolektivu spočívá zejména v mapování škod na porostech, v odborném dohledu nad dobrovolnickými aktivitami při obnově zeleně, ve vytvoření sítě a koordinaci aktivit participujících institucí (např. Nadace Partnerství, Člověk v tísni, Skaut a dalších), odborných profesních svazů a společností (např. Svazu školkařů ČR, Ovocnářské unie ČR, Svazu zakládání a údržby zeleně, Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a dalších), spolupráci s SFŽP při úpravě dotačních titulů pro pomoc postiženým obcím a následně v přípravě odborných studií obnovy zeleně.

Čestné uznání děkana Zahradnické fakulty MENDELU prof. Ing. Mojmírovi Baroňovi, Ph.D. za mimořádné výsledky tvůrčí činnosti v oblasti přírodních a technických věd.

Profesor Mojmír Baroň se dlouhodobě etabluje v oblasti výzkumu zaměřeného na vinařství, přičemž nadstandardnost je dána přímým napojením na aplikační sektor. Díky čemuž vhodně přenáší poznatky vzniklé na půdě univerzity do praxe. Mimořádnost je pak dána získáváním finančních prostředků takového propojení z prodaných licencí a smluvního výzkumu, které jsou na naší univerzitě příkladné. Primárně se jedná se o realizaci aplikovaných výsledků s reálným využíváním v praxi. U dvou zásadních výsledků prodala Mendelova univerzita v Brně licenční práva komerčním subjektům, což svědčí o unikátnosti a kvalitě výzkumu.

Jedná se primárně o výsledek typu „užitný vzor“ z roku 2022, „Směs přečištěných kvasných plynů z moštu révy vinné, filtr pro čištění kvasných plynů a sycený nápoj obsahující tuto směs přečištěných kvasných plynů“. Dále o výsledek typu „evropský patent“ z roku 2017, Composition of saturated fatty acids and its use for inhibition of alcoholic or malolactic fermentation and dose reduction of sulphur dioxide in wine making technology.

Čestné uznání děkana Zahradnické fakulty MENDELU doc. Ing. Jiřímu Martinkovi, Ph.D. za dlouhodobé vynikající výsledky ve vzdělávací činnosti.

Doc. Jiří Martinek získal Certifikát International Certified Judge in Floristry Design (dále ICJFD) v rámci odborného školení mezinárodní floristické asociace FLORINT u příležitosti konání mezinárodní floristické soutěže profesionálů EUROPA CUP 2022 v polských Katovicích.

Certifikát byl udělen na základě prokázání detailní znalosti problematiky hodnocení floristických prací na mezinárodních soutěžích s využitím 100bodového hodnotícího systému FLORINT. Vysoce výběrového semináře se v roce 2022 účastnily pouze 2 osoby ze dvou zemí Evropy, České republiky a Maďarska. V rámci České republiky je nominovaný jedinou osobou, která je držitelem tohoto významného mezinárodního certifikátu. Získaný certifikát mu umožňuje účast v jury mezinárodních floristických soutěží, v rámci kterých načerpá nové trendy a postupy, jež pak aktivně předává svým studentům ve výuce.

Získané znalosti a dovednosti jsou nominovaným aplikovány v rámci výuky odborných předmětů (Floristický ateliér 3 a 4) nejmladšího studijního programu Floristická tvorba na ZF MENDELU, na jehož vzniku se nominovaný významně podílel. Důležitý je rovněž efekt rozšiřování dobrého jména MENDELU při hodnocení národních floristických soutěží – Děčínská kotva (CZ) a Victoria Regia (SK), případně i na nižších (regionálních) soutěžích nebo na odborných seminářích pořádaných národním floristickým svazem (SKF ČR), jenž je odborným partnerem ZF MENDELU v rámci floristického vzdělávání.   

Více aktualit

Všechny aktuality