Cirkulární ekonomika na PEF MENDELU

10. 5. 2024
Nový magisterský program Cirkulární ekonomika na Provozně ekonomické fakultě MENDELU otevírá nové možnosti v oblasti udržitelného rozvoje.

Cirkulární ekonomika je nový magisterský studijní program na Provozně ekonomické fakultě MENDELU. Cirkulární ekonomika se obecně stává stále důležitějším tématem v souvislosti s udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí. Nový magisterský studijní program se tak zaměřuje se na praktické přístupy hodnocení, plánování, řízení a kontrolu procesů cirkulárního hospodaření v podnicích včetně služeb. Program, na kterém participuje i Zahradnická fakulta a který je určený pro budoucí manažery udržitelnosti, reaguje na aktuální poptávku po interdisciplinárních studijních programech, požadavek vytváření ESG reportingu a politiky EU Green Deal.

Obor Cirkulární ekonomika kombinuje různé disciplíny s hlavním zaměřením na cirkulární hospodaření v zemědělském a lesnickém sektoru, je tedy vhodný pro absolventy bakalářského studia ekonomických programů, ale i programů z oblasti zemědělství a lesnictví. Absolventi získají dovednosti pro vytváření udržitelných přístupů v ekonomických provozech a budou schopni komplexně posuzovat informace pro rozhodování. Úspěšní absolventi pak najdou uplatnění v široké škále oborů – od strategického plánování a správy, přes inovace a finanční zabezpečení, až po management a komunikaci.

Více informací o programu naleznete na stránkách fakulty.

Více aktualit

Všechny aktuality