2020

Balík Josef, Soural Ivo, Šnurkovič Petr, Híc Pavel, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla, Kováříková E, Podsedníček M, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda, Oravec Michal, Jílek L, Magner M, Májovská J, Thorová K, Petříková E, Hodovalová M.  Želatinová kapsle s lyofilizovanými klíčky obsahující sulforafan.
Balík Josef, Soural Ivo, Šnurkovič Petr, Híc Pavel, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla, Kováříková E, Podsedníček M, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda, Oravec Michal, Jílek L, Magner M, Májovská J, Thorová K, Petříková E, Hodovalová M. Želatinová kapsle s extraktem klíčků obsahující sulforafan.
Baroň Mojmír, Licek Josef, Kumšta Michal, Holešinský Radim. Technologie výroby vína pomocí konsorcionálního preparátu. 
Baroň Mojmír, Sochor Jiří. Ověřená technologie historického způsobu výroby vína pro danou oblast. 
Kučera Petr, Fialová Zuzana.  Historický vývoj poplužních dvorů v modelových územích - DVŮR KARLOV
Kučera Petr, Fialová Zuzana.  Historický vývoj poplužních dvorů v modelových územích - DVŮR OBLÍK
Kučera Petr, Jurenková Barbora.  Historický vývoj poplužních dvorů v modelových územích - LUKAVICKÝ DVŮR
Kuťková Tatiana, Klasová Kristýna. Obnova květinových záhonů v modelových objektech památek zahradního umění
Magni Anna. Krajina brněnských obytných souborů 60. až 80. let 20. století
Salaš Petr, Lošák Martin, Pekař Miloslav, Vymyslický Tomáš. Použití obalovaného osiva pro ozelenění písčitých půd v aridních oblastech.
Sochor Jiří, Baroň Mojmír. Technologie pro výrobu vína pomocí původních druhů kvasinek.
Sochor Jiří, Baroň Mojmír. Technologie pro výrobu vína pomocí původních druhů kvasinek. 
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří. Vinařský region Bzenecko
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří. Vinařský region Mikulovsko
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří. Vinařský region Strážnicko
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří. Vinařský region Velkobílovecko
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří. Vinařský region Znojemsko
Sotolář Radek, Markel Martin, Baránková Kateřina, Kopta Tomáš, Brtnický Martin, Havlík Miroslav, Ragasová Lucia, Juřička David, Winkler Jan, Kynický Jindřich, Baroň Mojmír, Vlk Martin, Sedlář Pavel, Sochor Jiří. Vinorodá jižní Morava
Tříska Jan, Balík Josef, Mareš Jan. Technologie přípravy pomocné látky z réví.
Zámečník Roman, Borusík Pavel. Mapa identifikovaných a hodnocených objektů
Zemánek Pavel, Burg Patrik, Mašán Vladimír, Čížková Alice, Badalíková Barbora, Jelínek Antonín. Ověření zařízení pro hloubkovou aplikaci organické hmoty ve vinicích a sadech.

2019

Borusík Pavel, Martinek Jiří, Šimek Pavel. Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění
Hronová Šafářová Lucie. Manýristické a barokní zahrady v krajině u Olomouce
Hruška Lubor, Hudák Miroslav, Valtr Pavel, Salašová Alena, Kyselka Igor, Mansfeld Vratislav, Vaculín Ondřej, Foldynová Ivana, Kubáň David. Územní studie krajiny ORP Beroun
Hruška Lubor, Valtr Pavel, Hudák Miroslav et al. Územní studie krajiny SO ORP Říčany
Magni Anna. Barokní zahradní osy v současné struktuře města na příkladu Slavkova u Brna
Mašán Vladimír, Burg Patrik, Zemánek Pavel, Čížková Alice, Badaliková Barbora, Křeček Pavel. Funkční vzorek zařízení pro zapravení organické hmoty do půdy
Salaš Petr, Lošák Martin, Pekař Miloslav, Vymyslický Tomáš. Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality suchých půd
Salašová Alena, Matějková Hana, Sedláček Jozef, Šesták Ondřej, Matějka Daniel, Flekalová Markéta, Fialová Zuzana. Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny: Historická kulturní krajina Chroustovice
Salašová Alena, Sedláček Jozef, Šesták Ondřej, Klepárník Radim, Matějka Daniel, Fialová Zuzana.  Identifikace kulturně historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny: Esteticky kultivovaná krajina Hlubocka
Wolf Jan, Nečas Tomáš, Ondrášek, Ivo. Poloprovoz slivoní: Metodický popis zakládací technologie

2018

Bušová Iveta, Paulíček Vít, Ježdík Richard, Minařík Miroslav, Siglová Martina, Fiala Jaromír, Kubizniaková Petra, Baroň Mojmír, Sochor Jiří, Holešinský Radim. Soubor původních izolátů vinařských mikroorganismů pro fermentační technologie
Jurica Miloš, Kopta Tomáš, Pokluda Robert. Předstupeň rozmnožovacího materiálu druhu Mizuna (Brassica rapa var. nipposinica)
Mašán Vladimír, Burg Patrik, Zemánek Pavel, Čížková Alice. Prototyp zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
Sotolář Radek. Portugal i Frankovka pochází ze Štýrska!

2017

Jurica Miloš, Kopta Tomáš, Maršálek Blahoslav, Polcarová Alena. Kultivátor probiotických bakterií pro cílenou biotizaci zahradnických substrátů
Kuťková Tatiana, Gálová Helena, Klasová Kristýna. Kompoziční principy a vegetační a technické prvky - vybrané objekty
Kuťková Tatiana, Šimek Pavel, Vaida Pavel.  Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk
Kuťková Tatiana, Šimek Pavel, Vaida Pavel. Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger
Steinová Šárka, Štefl Lukáš. Díla zahradní architektury první republiky ve veřejném prostoru
Pavloušek Pavel. Komplexní technologie ozelenění a ošetřování příkmenného pásu ve vinicích
Pavloušek Pavel. Komplexní technologie výsevu a ošetřování ozelenění ve vinicích s podporou druhové biodiverzity
Štefl Lukáš, Vaida Pavel, Zámečník Roman. Opatření pro ochranu a zachování vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (identifikace objektů): Josef Kumpán, Josef Miniberger, Josef Vaněk

2016

Balík Josef, Goliáš Jan, Němcová Anna, Horák Miroslav, Kožíšková Jarmila, Šnurkovič Petr. Ověřená technologie skladování plodů asijských hrušní OT1/16
Balík Josef, Híc Pavel, Tománková Eva, Sotolář Radek, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla,  Landfeld Aleš, Kýhos Kare, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda. Ověřená technologie na extrakci lignanů ze smrkových suků
Flekalová Markéta, Matějková Hana, Šesták Ondřej et al. Potenciální krajinné kompozice na mapách II. a III. vojenského mapování
Kučera Petr, Sedláček Jozef. Identifikace hodnot krajiny narušené těžbou surovin - Lom Janičův vrch v Mikulově
Nečas Tomáš, Ondrášek Ivo. Poloprovoz asijských hrušní
Pavloušek Pavel, Šafarčík Vladan. Aplikace přípravků na bázi rostlinných extraktů ve vinicích
Pejchal Miloš, Štefl Lukáš, Pavlačka Roman. Dendrologický potenciál kompozičních skupin zámeckého parku v Lednici
Pejchal Miloš, Štefl Lukáš, Pavlačka Roman. Historická vhodnost stromů v kompozici zámeckého parku v Lednici
Pejchal Miloš, Štefl Lukáš, Pavlačka Roman. Původnost stromů v kompozici zámeckého parku v Lednici
Vokurka J., Kopal, J., Balík Josef et al. Ověřená technologie na výrobu sirupů s obsahem homogenátu smrkových výhonků a lignanů

2015

Balík Josef, Híc Pavel, Kulichová Jana, Šnurkovič Petr, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla,  Landfeld Aleš, Kýhos Karel, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda. Švestková povidla s přídavkem lignanů
Balík Josef, Híc Pavel, Kulichová Jana, Šnurkovič Petr, Houška Milan, Strohalm Jan, Novotná Pavla,  Landfeld Aleš, Kýhos Karel, Tříska Jan, Vrchotová Naděžda. Ověřená technologie na výrobu švestkových povidel se zvýšeným obsahem lignanů
Krejčiřík Přemysl. Analýza autenticity vegetačních prvků v Libosadu v současné kompozici vztaženo k roku 1691
Krejčiřík Přemysl. Vývoj a interpretace zámeckého parku v Lednici
Kučera Petr, Flekalová Markéta, Lacina Darek. Mapy koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území obcí Vlčnov a Veletiny
Kučera Petr, Matějka Daniel. Mapy koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území obce Anenská Studánka
Kučera Petr, Trpáková Lenka, Sedláček Jozef. Mapy koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území města Nepomuku
Magni Anna, Zgarbová Marie, Pavlačka Roman. Vývoj zeleně mezi lety 1699-1909 a záznam jejích dochovaných částí v soudobém Brně