Den techniky 2021

24. 9. 2021
Dálkově řízené sekačky zvládnou i extrémně svažitý terén

Ve čtvrtek 23. září 2021 byla Ústavem zahradnické techniky na Zahradnické fakultě uspořádána předváděcí akce s názvem „DEN TECHNIKY 2021”, která byla tematicky zaměřena na problematiku dálkově řízených žacích strojů „SPIDER”.

Prezentace nabídkového sortimentu žacích strojů se v tomto ročníku zúčastnila společnost DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., která je výrobcem i prodejcem těchto strojů a to nejen na území ČR, ale také v zahraničí. Společnost v současnosti vyrábí žací stroje v množství přesahujícím 500 kusů ročně, přičemž distribuční síť rozšířila vedle Evropy na další 4 kontinenty. Celé akce se zúčastnilo více jak 80 účastníků z řad studentů, akademických a vědecko-výzkumných pracovníků Zahradnické fakulty i z řad odborné veřejnosti.

Při praktických ukázkách techniky v tématických zahradách bylo účastníkům představeno několik modelů žacích strojů, z nichž největší pozornost vzbuzovaly modely SPIDER ILD01 a SPIDER ILD02. Jedná se o univerzální stroje, které dokáží pokosit intenzivní i extenzivní travní porosty. Výzkum a vývoj těchto nových typů svahových žacích strojů přispěl k implementaci výrazně lepších technických parametrů zejména se sníženou ekologickou a hlukovou zátěží, bezpečnější pro obsluhu a okolí i s novým typem podvozku usnadňujícím lepší manevrovatelnost. Unikátní pojezdový systém žacích strojů SPIDER používá patentovou ochranu v USA, Japonsku a v Evropě, přičemž evropský patent byl dále validován v 16 zemích. Hydraulický stabilizační naviják, kterým mohou být tyto žací stroje vybaveny při práci v extrémně svažitém terénu, byl patentován Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Zástupci společnosti v komentovaných ukázkách předvedli užitné vlastnosti strojů, způsob jejich ovládání, řízení a údržby a současně umožnili zájemcům z řad účastníků zkušební jízdy.

Akce proběhla pod záštitou Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a odbornou garancí Ústavu zahradnické techniky. Den techniky 2021 přinesl kromě nových poznatků také zvýšení obecného povědomí o vědecko-pedagogických aktivitách realizovaných na Ústavu zahradnické techniky včetně účasti Zahradnické fakulty na provázání teoretické a praktické výuky s hlavním akcentem na aktivní spolupráci se subjekty v regionu i s aplikační sférou.

 

Kontakt pro bližší informace: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ing. Vladimír Mašán, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky, Valtická 337, 691 44 Lednice, CZ

Více aktualit

Všechny aktuality