Konference ECLAS 2023 | Labyrinth of the World. Landscape Crossroads.

19. 4. 2023

Zveme vás na mezinárodní konferenci Evropské rady škol krajinářské architektury (The European Council of Landscape Architecture Schools) ECLAS 2023 s podtitulem Labyrinth of the World | Landscape Crossroads. Konference přinese diskuzi o současných globálních změnách a jejich dopadu na krajinářskou architekturu. Zároveň si v rámci této akce připomeneme 430. výročí Jana Ámose Komenského, filozofa, spisovatele, vědce, učitele a vizionářského myslitele, který reformoval svět vzdělávání na další staletí.

Termín:10. – 13. září 2023
Registrace:do 31. července 2023
Webové stránky konference:https://conference.eclas.org
Místo konání: třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno (Fakulta regionálního rozvoje MENDELU)
Jazyk konference:angličtina
Organizátoři konference: Zahradnická fakulta MENDELU
Evropská rada škol krajinářské architektury ECLAS

Záštity:

Více aktualit

Všechny aktuality