BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR FLORISTICKÁ TVORBA

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: prezenční

Místo studia: Lednice

 

Podívejte se na videoupoutávku 
Podívejte se také na video o studijním programu Floristická tvorba

 

Charakteristika studijního oboru Floristická tvorba

Absolvent oboru „Floristická tvorba“ je v průběhu studia vybaven teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšnou floristickou tvorbu. Předností absolventa je jeho schopnost orientace v multidisciplinárním prostředí, která mu umožní kvalifikovaně zvládnout a provádět tuto odbornou a tvůrčím způsobem zaměřenou činnost v praxi.

 

Profil absolventa a cíle studijního oboru Floristická tvorba

Po absolutoriu studijního oboru „Floristická tvorba“ získají studenti následující znalosti a dovednosti:

 • komplexní znalost estetických i technických zákonitostí tvorby aranžerských děl;
 • komplexní znalost tvůrčího procesu tvorby (námět – libreto – projekce – realizace) aranžerských děl;
 • znalost soudobých sortimentů okrasných a užitkových druhů zahradních rostlin se zaměřením na jejich estetickou hodnotu;
 • znalost soudobých sortimentů interiérových rostlin;
 • základní znalost výrobních technologií zahradních kultur;
 • orientace v podnikatelsko-manažerských disciplínách spojených s chodem floristické obchodní jednotky;
 • orientace v problematice tvorby cenových kalkulací;
 •  znalost odborné terminologie ve světovém jazyce;
 • schopnost aplikovat teoretická východiska aranžování rostlin do praxe;
 • schopnost samostatné tvůrčí práce s rostlinami v interiéru i exteriéru;
 • schopnost orientovat se v soudobých trendech aranžování rostlin;
 • schopnost navrhovat a realizovat vegetační úpravy v interiéru;
 • schopnost řídit pracovní týmy;
 • schopnost komunikovat s odbornou i laickou veřejností;
 • schopnost plánovat a řídit chod floristické obchodní jednotky;
 • schopnost vyhledávat a využívat nové postupy a nástroje při tvorbě aranžérských děl.

 

Uplatnění absolventa studijního oboru Floristická tvorba na trhu práce

Obsahové zaměření bakalářského studijního oboru vytváří předpoklady pro široké uplatnění absolventů na trhu práce, například:

 • v různých typech floristických obchodních jednotek na různých pozicích, od aranžéra rostlin až po vedoucího floristické obchodní jednotky;
 • jako samostatně působící florista s větším důrazem na kreativní složku tvorby,
 • jako odborný pracovník vzdělávacích institucí při výuce předmětů zaměřených na floristickou tvorbu

 

Součásti SZZ a jejich obsah

 1. Obhajoba bakalářské práce
 2. Teoretická část zkoušky:
  • Okruh biologicko-technologických a tvůrčích disciplín (syntetizuje poznatky z předmětů: například Aplikovaná botanika, Květinářství, Interiérové květinářství, Estetika, Základy prostorové kompozice, Aranžování rostlin).
  • Okruh ekonomicko-manažerských disciplín (syntetizuje poznatky z předmětů: například Podniková ekonomika, Podnikový management, Marketing).
 3. Praktická část zkoušky:
  • Prezentace portfolia nejvýznamnějších prací vytvořených v průběhu studia (charakteristika prezentovaných aranžmá, dokumentace prací fotografiemi a schématy, cenová kalkulace).
  • Realizace floristického díla na základě předem definovaného zadání a jeho prezentace před komisí (popis a zdůvodnění tvůrčího procesu včetně pracovních postupů a použitých technik, cenová kalkulace).

Otázky v teoretické části zkoušky nejsou opakováním jednotlivých předmětových zkoušek, jsou široce koncipovány tak, aby student syntetizoval probrané poznatky v jednotlivých disciplínách a interpretoval je v souvislostech.

 

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia dva typy praxe – provozní a odbornou praxi. Celková délka praxe je 5 týdnů, praxe je rozdělena do dvou částí, 2 týdny student absolvuje na Zahradnické fakultě na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu (provozní praxe), 3 týdny mimo fakultu ve vybrané firmě (odborná praxe). Celková hodnota praxe za obě části je 4 kredity.

Studenti jsou dále povinni absolvovat během studia v každém semestru dvoudenní provozní praxi na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu.

Více informací ZDE

Studijní plány:


Fakulta: Zahradnická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - ZF
Typ studia: Bakalářský
Program: B 41 71 B-FT Floristická tvorba
Forma: prezenční

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - ZF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
APBOAplikovaná botanikazkouška7
ARR1Aranžování rostlin 1zkouška5
ESTEstetikazkouška5
PSOSPsychologie v obchodním stykuzkouška4
SKVSkleníková výrobazkouška5
VYTVýpočetní technikazkouška5
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet2
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet2
 
2. semestr LS 2020/2021 - ZF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
ARR2Aranžování rostlin 2zkouška5
KRFLKresba pro floristyzápočet5
POEPodniková ekonomikazkouška6
ZPFLZahradnická produkce pro floristyzkouška6
ZPKZáklady prostorové kompozicezkouška5
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
PRA21LSPraxe v areálu LS 2020/2021 - 2 dny / 16 hodinzápočet0
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška3
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška3
 
3. semestr ZS 2021/2022 - ZF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
DEFLDendrologie pro floristyzkouška6
FLA1Floristický ateliér 1zápočet5
FLPRFloristický provozzápočet6
KZ1Květinářství pro ZAKA Izápočet4
POZEPoužití zeleninzkouška6
URKÚchova řezaných květinzkouška2
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
PRA21ZSPraxe v areálu ZS 2021/2022 - 2 dny / 16 hodinzápočet0
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
OJAOdborný jazyk - angličtinazápočet1
OJNOdborný jazyk - němčinazápočet1
 
4. semestr LS 2021/2022 - ZF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
FLA2Floristický ateliér 2zápočet5
IK1Interiérové květinářství Izápočet3
KZ2Květinářství pro ZAKA IIzkouška5
POMPodnikový managementzkouška5
POODPoužití ovocných druhůzkouška6
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
PRA22LSPraxe v areálu LS 2021/2022 - 2 dny / 16 hodinzápočet0
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
PRXPraxe - 3 týdny / 120 hodinzápočet2
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
PPLProvozní praxe Lednice - 2 týdny / 80 hodinzápočet2
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
FLA3Floristický ateliér 3zápočet7
IK2Interiérové květinářství IIzkouška4
MARMarketingzkouška5
OOROchrana okrasných rostlinzkouška5
ZVYZahradnické výstavnictvízkouška5
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
PRAPraxe v areálu - 2 dny / 16 hodinzápočet0
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
FLA4Floristický ateliér 4zápočet8
LROZLéčivé rostliny v okrasném zahradnictvízkouška5
PVPPrávo v podnikánízkouška4
PRDOPrezentační dovednostizkouška4
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
PRAPraxe v areálu - 2 dny / 16 hodinzápočet0
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
SBZStátní bakalářská zkouškastátní bakalářská zkouška0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů volitelných
DPSDigitalni perspektivazápočet2
ENOEnologiezkouška5
FLA2Floristický ateliér 2zápočet5
GBCGeobiocenologiezkouška4
GKIGIS a krajinné interpretacezápočet3
CHOBSChemie organická a biochemie - seminářzápočet0
KBPVIN2Kolokvium bakalářských projektů VIN IIzápočet4
KVPKresba v přírodězápočet3
LROZLéčivé rostliny v okrasném zahradnictvízkouška5
OPRObecná produkce rostlinná pro ZFzkouška5
OHZPOdpadové hospodářství ve zpracovatelských provozechzkouška5
PGPočítačová grafikazápočet2
SZRPSkladování a zpracování rostlinných produktůzkouška6
CADSystémy CADzápočet3
SORZŠkolkařství okrasných rostlin ZaKAzkouška5
TCP1Terénní cvičení - Prameny zahradního umění Izkouška8
TCP2Terénní cvičení - Prameny zahradního umění IIzkouška8
TCP3Terénní cvičení - Prameny zahradního umění IIIzkouška8
UAGÚvod do GISzápočet2
VYHRVýživa a hnojení rostlinzkouška3
ZAZZahradnictví pro ZAKAzkouška3
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů volitelných
APFTAlternativní produkce v zahradnictví FTzkouška4
DPSDigitalni perspektivazápočet2
EXOExtenzivní ovocnictvízkouška6
FLA1Floristický ateliér 1zápočet5
FROFyziologie rostlinzkouška6
CHASChemie anorganická a analytická - seminářzápočet0
CAOChemie anorganická a organickázkouška6
CHOBSChemie organická a biochemie - seminářzápočet0
IKInterpretace krajinyzápočet1
KLIKlimatologiezkouška5
KBPVIN1Kolokvium bakalářských projektů VIN Izápočet5
KODKomunikační dovednostizápočet3
LESLesnictvízkouška5
MEZ2Mechanizace pro ZAKAzkouška3
MZVMechanizace zahradnické výrobyzkouška5
OPRObecná produkce rostlinná pro ZFzkouška5
PUPKPéče o chráněná území přírody a krajinyzkouška5
PGPočítačová grafikazápočet2
PVSBPrávo a veřejná správa Bczkouška3
SPRSpeciální rostlinyzkouška5
CADSystémy CADzápočet3
GISSystémy GISzápočet3
VLVAVývoj Lednicko-valtického areáluzkouška3
ZADUZáklady dějin uměnízkouška2
ZOVZáklady ovocnictvízkouška6

 

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Floristická tvorba musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů (povinné, povinně volitelné a volitelné), a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje také obhajobu bakalářské práce.

Více informací ZDE.