Gregor Johann Mendel – meteorolog

26. 7. 2022
Konference zaměřená na aktivity G. J. Mendela v oblasti meteorologie proběhla 18. a 19. července jako součást letošních oslav 200 let od Mendelova narození.

Výročí 200 let od narození Gregora Johanna Mendela bylo doslova povinností oslavit i odbornými aktivitami. Tuto mimořádnou příležitost připomenout další aktivity mimo genetiku naplnila konference „Gregor Johann Mendel – meteorolog“, která proběhla 18. a 19. července. Jejím hlavním pořadatelem byl Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MENDELU a další organizace včetně Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. Obsah konference byl zaměřen hlavně na Mendelovy aktivity v oblasti meteorologie a bioklimatologie. Život a aktivity G. J. Mendela byly uvedeny v hlavních vystoupeních, včetně oblasti duchovní.

První den jednání proběhl v refektáři Opatství. Poznání o životě v klášteře bylo součástí dvou exkurzí v areálu Opatství. Mimo prostory Opatství a expozice v Mendelově muzeu účastníci viděli včelín, repliku původní meteorologické budky a byli informování o současných meteorologických měřeních.  Druhý den konference proběhl v prostorách Hvězdárny a planetária Brno. Odborné přednášky pokrývaly široké spektrum od podrobných informaci o jeho životě, hodnocení jeho meteorologických měření, ale také aktivitách využití znalostí počasí pro zemědělce či zavedení předpovědí počasí. Dále srovnání počasí v Brně podle Mendelových měření a v pražském Klementinu, vývoj podnebí v těchto městech až do současnosti. Další skupina příspěvků byla zaměřena na problematiku současnou, tedy jak změnu klimatu a její dopady, tak problematiku zajištění kvalitních meteorologických dat, jejich zpracování a využití. Další okruh činily příspěvky k městskému klimatu, k vyjádření tepelného ostrova měst. Samostatnou skupinou byla témata bioklimatologická, zaměřena hlavně na lesy.

Celé konference se zúčastnilo okolo 40 odborníků v oblasti meteorologie a bioklimatologie. Sborník z konference bude zveřejněn na webu https://info.chmi.cz/konference/mendel/

Text: Jaroslav Rožnovský

Foto p. Holiková

Více aktualit

Všechny aktuality