Konference Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna

23. 10. 2019
Ve dnech 23.- 24. 10. 2019 se na půdě ZF MENDELU konala konference Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna.

Akce na toto aktuální téma se konalo pod záštitou děkanky Zahradnické fakulty MENDELU Doc. Dr. Ing. Aleny Salašové.

Konference měla za cíl prezentovat nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu, souvisejícího s problematikou reakcí rostlin na měnící se stanovištní podmínky či moderních přípravků a pomocných půdních látek. Jedná se především o periody sucha a výkyvy teplot, tj. faktory, které mají komplexní vliv na ostatní parametry prostředí a ovlivňují kvalitu vývoje rostlin. Příspěvky v odborných sekcích byly tematicky zaměřeny na oblast zahradnictví, zemědělství, lesnictví a bioklimatologie.

Recenzované příspěvky z této konference budou publikovány jako vědecká příloha časopisu Zahradnictví číslo 11/2019 (na CD nosiči), v tištěné verzi je vydán Sborník abstraktů, který je v elektronické podobě společně s CD dostupný na adrese: www.cbks.cz/rostliny2019

Více aktualit

Všechny aktuality