Vzdělání na úrodné půdě

Zajímá tě tvůrčí činnost krajinářského architekta? Pomůžeme ti rozvinout tvou představivost v konstrukci a manipulaci s terénem, vodou, vegetací, stavbami, uměleckými, technickými a přírodními artefakty v procesu vytváření prostoru a prostředí. Není ti jedno, jak vypadá a funguje městský prostor kolem tebe nebo jaké vlastnosti má okolní krajina? Chceš to změnit? Pak je studium krajinářské architektury pro tebe tím pravým.

Nyní působím v neziskové organizaci Svaz zakládání a údržby zeleně, kde se podílím na školení zaměstnanců našich členských firem, organizujeme oborové akce pro veřejnost, soutěže Park roku, Zahrada roku a na starosti mám také inzerci v časopisu Inspirace. Díky Zahradnické fakultě jsem se svými spolužačkami našla společnou vášeň pro aranžování květin a začaly jsme rozjíždět projekt Do kytek, ve kterém postupnými krůčky pokračujeme s naší vizí floristiky s lokálními květinami.
Michaela Brázdová | Absolventka bakalářského studijního programu Zahradní a krajinářské realizace a magisterského studijního programu Realizace a správa zeleně
Projektová manažerka | Svaz zakládání a údržby zeleně

Podívej se na video

Přidej se k nám

Studuj jedinečný obor na Zahradnické fakultě MENDELU, studuj obor, který má možnost pozitivně ovlivnit část životního prostředí. Studijní program Krajinářská architektura je koncipován jako komplexní třístupňové studium se čtyřletým bakalářským programem, na který dále navazuje magisterský i doktorský stupeň studia. Výuka v prvních dvou letech bakalářského studia probíhá v Brně a v dalších dvou letech pak v Lednici.

Chceš si prohlédnout nejlepší studentské práce za rok 2022? Pak si prolistuj on-line verzi ročenky KA 2022.

Krajinářská architektura (Bc.)

Bakalářský studijní program Krajinářská architektura.

Zjisti, co z tebe bude a proč si vybrat tento obor!

Chci vědět víc

Studium na dvou místech má hned několik výhod. V brněnském univerzitním kampusu v Černých polích je vyučován všeobecný základ a přilehlá botanická zahrada a arboretum slouží k výuce dendrologie i základům navrhování. Brno zároveň nabízí široké spektrum volnočasových aktivit. Druhá část studia probíhá v Lednici, v unikátní a inspirativní krajině Lednicko-valtického areálu. Kampus Zahradnické fakulty není tak rozlehlý jako ten brněnský, ale zahrnuje vše, co ke studiu i volnému času studenti potřebují a zároveň to mají na dosah ruky. Mimo kampus je zde lednická zámecká zahrada, rozsáhlý park a přilehlá komponovaná krajina jako jedinečné zázemí pro studium krajinářské architektury in situ.

Studium je postaveno na bohatém všeobecném odborném základě, zároveň studentovi umožňuje specializaci dle jeho zájmu. Strukturu studijního programu spoluvytváří tři odborné ústavy, které garantují a zajišťují profilové předměty a poskytují studentům ucelené informace. Tam, kde se protíná zaměření všech tří ústavů pak stojí student – budoucí krajinářský architekt. Profil absolventa studijního programu Krajinářská architektura směřuje do oblastí plánování, navrhování, a projektování kulturní krajiny – jak městské, tak venkovské. Absolvent získává svým studiem hluboké a komplexní znalosti historických a teoretických kořenů zahradního umění i krajinářské architektury, ale také vysoce ceněný biologický základ pro správné seskupování rostlin a ekologické myšlení.

Absolvent je způsobilý ke kreativní práci v procesu vytváření prostoru a prostředí, ať už ve vlastní praxi, jako projektant v architektonické kanceláři, či na jiných odborných pozicích. V této souvislosti je třeba zmínit, že fakulta poskytuje úplné „uznané“ vzdělání jako jednu z podmínek pro vstup absolventa do České komory architektů a získání autorizace pro obor A.3 krajinářská architektura. Studium je multidisciplinární, s časově i proporčně vyváženým poměrem teoretických i praktických předmětů z přírodovědných, technických i humanitních disciplín. Více jak čtvrtina rozsahu výuky je uskutečňována v ateliérové formě – za přímého individuálního vedení studenta pedagogem. V ateliérech studenti zpracovávají reálná zadání, učí se navrhovat konkrétní prostory a poté je prezentovat zadavatelům.

Specifika výuky těží z bohaté spolupráce s jinými univerzitami, ústavy a předními odborníky domácími i zahraničními, a to především specializovanými přednáškami, exkurzemi, spoluprací na tvůrčích workshopech i účastí odborníků v ateliérové výuce. Studium tohoto oboru vyžaduje rozhled, kreativitu a představivost, ale také patřičný zájem studenta. Předpokladem pro přijetí do studia je mimo jiné úspěšné absolvování přijímací zkoušky. Přijímací řízení se skládá ze dvou částí – talentové zkoušky, která ověřuje schopnost grafického vyjádření uchazeče, a ústního pohovoru, který ověřuje všeobecný přehled a zájem o studium. Máš jasno? Přidej se k nám, studuj krajinářskou architekturu a staň se pokračovatelem lednické krajinářské školy!

Krajinářská architektura (Bc.)

Bakalářský studijní program Krajinářská architektura.

Zjisti, co z tebe bude a proč si vybrat tento obor!

Chci vědět víc

Tak neváhej a rovnou se přihlas

V průběhu přijímacího řízení bude zpřístupněn systém pro vyplnění elektronické přihlášky. Termíny si ověř na stránce Důležité termíny.

Podat přihlášku