Kurzy jazykového vzdělávání určené pro zaměstnance univerzity

5. 6. 2018

V rámci projektu ESF aktivity KA 2 je připraven terminář dalšího běhu kurzů jazykového vzdělávání, určeného pro zaměstnance univerzity. Terminář naleznete níže. 

Primárně se jedná o letní intenzivní kurz angličtiny (B1) a španělštiny. Ten proběhne v období od 20.8. do 14.9. v Brně v kampusu MENDELU. 

Podmínkou pro uznatelnost v projektu je absolvování kurzu v rozsahu 80 hodin výuky.

Přihlášky do letního intenzivního kurzu je třeba směřovat na email Mgr. Drahomíry Šťastné: drahomira.stastna@mendelu.cz do 31.7.2018.

TERMINÁŘ

Více aktualit

Všechny aktuality