Lednice ocenila profesory in memoriam

13. 10. 2022
Při příležitosti oslav 800. výročí obce byla v srpnu oceněna řada významných osobností a kolektivů spjatých s rozvojem obce Lednice.

Obec Lednice slaví v tomto roce kulaté výročí první písemné zmínky o jejím založení. V průběhu roku se v obci konalo několik akcí připomínajících toto výročí.

Neděle 21. srpna tak byla věnována velkolepým oslavám 800. výročí. Při této příležitosti byla oceněna řada významných osobností a kolektivů spjatých s rozvojem obce. Akce s bohatým kulturním programem se konala v prostorách lázeňské kolonády. RNDr. Libor Kabát, starosta obce Lednice, předával ocenění hned ve 4 kategoriích: cena starosty obce, cena Významná osobnost Lednice, cena Obce Lednice a Čestné občanství obce Lednice.

A právě ocenění Čestné občanství obce Lednice obdrželi in memoriam profesoři Zahradnické fakulty MENDELU prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. a prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc. Ocenění si převzali zástupci rodin obou pánů profesorů. Pan starosta zároveň zmínil, že měl příležitost se s oběma profesory potkávat na nejrůznějších akcích a byl vždy hrdý na to, že máme v Lednici takto významné osobnosti. S tím se nedá nic jiného, než souhlasit a připojit se srdečným blahopřáním všem oceněným a upřímně poděkovat obci i organizátorům akce.

Foto:  Obec Lednice

Více aktualit

Všechny aktuality