Lesnická a dřevařská fakulta pořádá 14. ročník výstavy Land Art

4. 6. 2019
5. 6. od 17 hodin vás zveme na zahájení 14. land-artové výstavy studentů do Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně.

Letošní téma výstavy je „100 let Designu nábytku“. Inspirací výstavy se stala nábytková tvorba nejproslulejší umělecké školy moderní doby, známá jako Bauhaus, která otevřela brány v roce 1919 v německém městě Výmar. V současné době je Bauhaus vnímán téměř jako synonymum moderního umění, řemesla a designu. Styl a myšlení inspiroval i mnohé umělce, výtvarníky, architekty a ve dvacátých letech 20. století i založení několik uměleckoprůmyslových škol inspirované Bauhausem se objevují i v Československu. 

Vernisáž s doprovodným programem se uskuteční 5. 6. 2019 od 17 hodin v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně. Následující dny bude pro veřejnost výstava zpřístupněna (po zazvonění) dle návštěvního řádu Botanické zahrady v pracovní dny od 7:00 do 15:00 z ulice Třída Generála Píky, zastávka Bieblova. V den vernisáže bude vstup zdarma.

Souběžně bude probíhat v učebně „Šnek S127“ studentská výstava diplomových prací magisterského studijního oboru Design nábytku. Součástí vernisáže bude také výstava studentských semestrálních prací na téma „Vraťte je zpátky do hry“ v učebně S122. Jde o spolupráci Ústavu nábytku, designu a bydlení s firmou Plastia s.r.o. v oblasti upcyclingu. 

Výstavy pořádá Ústav nábytku, designu a bydlení. Těšíme se na vaši návštěvu.

UDÁLOST NA FACEBOOKU

Více aktualit

Všechny aktuality