Listopad byl pro studenty ZF MENDELU více než úspěšný

8. 12. 2014
Studenti Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici získali v listopadu tohoto roku několik prestižních ocenění, a to nejen na poli studijním, ale i v rámci svých volnočasových aktivit.

Velmi významným úspěchem na sportovním kolbišti je titul Mistr České republiky v judo pro rok 2014 v kategorii žen nad 78 kg, který obhájila naše studentka Jana Konečková na Mistrovství České republiky mužů a žen konané 8.11. 2014 v Jičíně.

O týden později, 14. listopadu, nás úspěšně reprezentovala studentka Adéla Murínová na 19. ročníku floristické soutěže s mezinárodní účastí Brněnská růže 2014 s podtitulem „Od podzimu k adventu“, kde v kategorii junior získala celkové 3. místo.

Několik dní poté pak na poli studijním sklízela úspěchy naše absolventka Ing. Barbora Trundová, která v Soutěži diplomových prací 2014 získala za práci „Diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních prostorů“ zvláštní cenu radního pro životní prostředí Ing. Jaroslava Parolka. Soutěž diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji vytváří podmínky pro mezioborové setkávání a dialog studentů přírodovědných, humanitních i technických oborů se zaměstnanci Odboru životního prostředí Jihomoravského kraje a se zástupci z praxe. XII. ročník soutěže byl slavnostně zakončen 18. listopadu, kdy byly vyhlášeny nejlepší bakalářské a diplomové práce v rámci konference v prostorách Jihomoravského krajského úřadu.

20. listopadu 2014 pak skupina studentů (Bc. Martina Zimmermannová, Bc. Petr Slovák, David Štěrba) obdržela vyrozumění, že jejich návrh expoziční zahrady s názvem „The Tamed Water“ uspěl na mezinárodní soutěži International Garden Festival v portugalském Ponte de Lima v roce 2015 a bude zde zrealizován. Celkem bylo pro vlastní realizaci vybráno 14 návrhů z celkových 43 zaslaných. Jmenovaní studenti již nyní velmi intenzívně pracují na projektu k realizaci svého návrhu.

Všem studentům srdečně blahopřejme, děkujeme za skvělou reprezentaci naší fakulty a přejeme mnoho úspěchů v jejich další činnosti!

 

Více aktualit

Všechny aktuality