Mezinárodní vědecká konference Nové výzvy v rozvoji zemědělství

1. 2. 2023

Zveme vás na mezinárodní vědeckou konferenci Nové výzvy v rozvoji zemědělství, kterou pořádá FRRMS MENDELU. Cílem této konference je sdílení nových teoretických a praktických poznatků z oblasti zemědělství, venkova a venkovské oblasti a z oblasti regionálního rozvoje. Kvalitní příspěvky budou publikovány ve speciálním čísle „New Challenges in Agriculture“ časopisu European Countryside (evidovaný ve Scopusu a Web of Science).

Termín:31. března 2023 od 9:00
Registrace:do 1. března 2023
Splatnost poplatku za účast a publikaci: do 1. března 2023
Předkládání příspěvků do časopisu European Countryside:do 31. března 2023
Recenzní řízení předložených dokumentů v časopise European Countryside:1. 3. – 31. 5. 2023
Místo konání: Fakulta regionálního rozvoje MENDELU
Registrace na konferenci: https://forms.gle/j3BBvyXvJUd7EJvy9
Účastníci projektu:Zástupci zemědělských sektorů, akademičtí pracovníci, zástupci zemědělských podniků; vítáni jsou i další účastníci z oblasti zemědělství (ze všech zemí Visegrádu).
Jazyk konference:angličtina
Organizátoři konference: Mendelova univerzita v Brně
Agricultural University in Krakow
Hungarian University of Agriculture and Life Science
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
European Countryside journal:http://www.european-countryside.eu/index.html
Pokyny pro autory: http://www.european-countryside.eu/submit/instructions_for_authors.html
Zasílání příspěvků do časopisu European Countryside:eliska.svobodova@mendelu.cz
Účastnický poplatek (bez zveřejnění v European Countryside):150 EUR
Účastnický poplatek (včetně zveřejnění v European Countryside):245 EUR
Poplatek za zveřejnění v European Countryside (bez účasti na konferenci):95 EUR

Tato konference je pořádána v rámci mezinárodního visegrádského projektu: „Post-covid recovery of small family businesses in V4 countries”. Cílem projektu je identifikovat možnosti obnovy a adaptačních procesů malých rodinných podniků v multifunkčním zemědělství v zemích V4 po COVID. V průběhu řešení projektu však vyvstala další aktuální témata, která přinášejí nové příležitosti a hrozby v oblasti zemědělství a která je třeba v zájmu zachování udržitelného rozvoje zemědělství urychleně řešit.


Cílem této konference je představit a vést diskusi o výsledcích visegrádského projektu, který hodnotí důsledky řešení krize COVID v oblasti zemědělství, a také o dalších tématech souvisejících s aktuálními výzvami v zemědělství a dalších souvisejících tématech týkajících se rozvoje venkova a regionů a venkova.

9:00 – 10:00: Registrace účastníků
10:00 – 10:30: Představení konference a plenární zasedání
10:30 – 11:30: Představení výsledků projektu V4
11:30 – 13:00: Čas na oběd
13:00 – 16:00: Paralelní zasedání
16:30 – 18:00: Exkurze v arboretu MENDELU
19:00 – 00:00: Společenská akce

Praktické informace:

  • Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení během dne konference a účast na společenské akci v rámci konference. Náklady na dopravu a ubytování nejsou zahrnuty.
  • Možnost ubytování: Koleje Akademie (stejná budova jako fakulta)
  • Příspěvky, které splňují požadavky časopisu European Countryside, budou zveřejněny v rámci zvláštního čísla „Nové výzvy v zemědělství“ (6/2023).

Více aktualit

Všechny aktuality