Možnosti zpracovávání bioodpadů ze zahradnictví

30. 3. 2022
V zahradnictví vzniká množství bioodpadů, které se mohou stát cennými surovinami pro další zpracování.

úterý 5.4.2022, 13:00 hodin

V zahradnictví vzniká množství bioodpadů, které se mohou stát cennými surovinami pro další zpracování. Jak tyto odpady využít? Jednoduchým řešením je kompostování, při kterém dochází k přeměně těchto bioodpadů na organické hnojivo. Zveme vás na přednášku paní
Ing. Alice Čížkové z Ústavu Zahradnické techniky ZF MENDELU, která vás zavede
do Experimentální kompostárny ZF MENDELU.
Přijďte se podívat, jak vypadá kompostovací proces na Zahradnické fakultě a dozvědět se více
o možnostech kompostování. Sraz je 10 minut před zahájením na parkovišti u hlavní brány vstupu do Tematických zahrad.
V případě nepříznivého počasí bude přednáška přesunuta do učebny.

Foto: Ústav zahradnické techniky

Více aktualit

Všechny aktuality