Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2021/2022 - prodlouženo do 24. 8. 2021

Vyhláška děkana č.9/2021 - II. kolo přijímacího řízení - prodloužení termínu podání přihlášky ke studiu do 24. 8. 2021


 

PODEJ PŘIHLÁŠKU

 

APPLY NOW 


Navazující magisterské studium se zahájením v zimním semestru 2021/2022

 • studiu na Zahradnickou fakultu v akademickém roce 2021/2022.
 • Všechny termíny a další podmínky specifikované v podmínkách přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu jsou závazné a jejich nesplnění může mít za důsledek zastavení přijímacího řízení.
 • Termín podání přihlášky:
  • Navazující magisterská studia: nejpozději do 24. 08. 2021:
   • Elektronická přihláška – do 24. 08. 2021;
   • Vytištěná, podepsaná, včetně povinných příloh – do 24. 08. 2021.
 • Poplatek: 450 Kč:
  • Navazující magisterské studijní programy: Zahradnické inženýrství, Realizace a správa zeleně;
  • Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 24. 08. 2021.
 • Poplatek 550 Kč:
  • Navazující magisterský studijní program Krajinářská architektura.
  • Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 24. 08. 2021
 • Povinné přílohy (dokumenty) přihlášky:
  • Navazující magisterské studium:
   • Úředně ověřená kopie bakalářského/ magisterského diplomu
  • Zahraniční uchazeči/ uchazeči se zahraničním vzděláním (neplatí pro uchazeče slovenské státní příslušnosti):
   • Doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B2.
   • Úředně ověřená kopie nostrifikační doložky o uznání středoškolského / vysokoškolského vzdělání.
   • Úředně ověřenou kopii zahraničního diplomu

Nabídka navazujících magisterských studijních programů

 

Navazující magisterský studijní program Zahradnické inženýrství

Navazující magisterský studijní program Zahradní a krajinářská architektura

Navazující magisterský studijní program Realizace a správa zeleně 

Navazující magisterský studijní program International Master of Horticulture Science (joint degree)

Master's degree programme „International Master of Horticultural Science“  (implemented in English)

 


 

PODEJ PŘIHLÁŠKU

  

APPLY NOW