Nová licenční smlouva na patent ze ZF MENDELU

19. 5. 2017
V minulých dnech byla rektorem Mendelovy univerzity v Brně prof. Ladislavem Havlem podepsána velmi významná Licenční smlouva s Vinným domem, spol. s r.o. Bzenec v zastoupení firmy Lallemand Inc. – Montreal, Kanada. Objem financí, který z této licenční smlouvy plyne je v řádech milionů korun.

Tento krok vzešel po měsících jednání a týká se Patentu 303 556: Použití směsi nasycených mastných kyselin pro inhibici alkoholové či malolaktické fermentace a redukci dávkování oxidu siřičitého při technologii vína (Use of saturated fatty acid mixture for inhibition of alcohol or low-alkali fermentation and reduction of dosing sulfur dioxide when producing wine).

Původci tohoto patentu jsou doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., Ing. Michal Kumšta a Ing. Petra Bábiková, DiS. z Ústavu vinohradnictví a vinařství Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Samotný vynález se týká oblasti stabilizace vína a poskytuje směs nasycených mastných kyselin pro inhibici aktivity kvasinek a mléčných bakterií během alkoholové a malolaktické fermentace a pro snížení dávkování oxidu siřičitého během technologie vína.

 

Více aktualit

Všechny aktuality