Nové knihy o zahradně-architektonické tvorbě v období totality

20. 2. 2023
Nové zajímavé publikace s názvem I za totality vznikaly krásné zahrady a Hortus Captus. Okrasné zahradnictví a zahradně-architektonická tvorba v letech 1939-1989 právě vychází.

Obsáhlé publikace I za totality vznikaly krásné zahrady od autorů Šárky Steinové a Romana Zámečníka a HORTUS CAPTUS. Okrasné zahradnictví a zahradně-architektonická tvorba v letech 1939-1989 od Šárky Steinové a kol. vydal na přelomu roku Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. ve Zdibech. Obě jsou výstupem projektu Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky, který za Zahradnickou fakultu MENDELU řešil Ústav biotechniky zeleně. Projekt probíhal v letech 2018 – 2022.

Informace o možnosti zakoupení naleznete v PDF letáku, který obsahuje podrobnější informace o obou publikacích.

Více aktualit

Všechny aktuality