Nové mezinárodní výzvy v TA ČR

18. 10. 2018
Rádi bychom Vás informovali o nových mezinárodních výzvách ERA-NET Cofund v rámci programu Horizont 2020, kde je Technologická agentura ČR partnerem a podpoří české uchazeče. 

Snahou TA ČR je zvýšit povědomí české výzkumné veřejnosti o mezinárodních výzvách a možnostech podpory, podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji a přilákat co nejvíce českých partnerů do cofundových projektů.

Výzvy budou svými pravidly pro české uchazeče navázány na program EPSILON, v jehož rámci je nejvyšší povolená intenzita podpory na českou část projektu 60 % z celkových uznatelných nákladů. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak podniky.

Výzva v rámci CHIST-ERA III Cofundu, s názvem Call 2018, podpoří projekty zaměřené na informační a komunikační vědy a technologie (ICST). Výzva byla vyhlášena 15. října 2018 a termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je dle harmonogramu výzvy stanoven na 15. ledna 2019 (17:00 CET). Projekty budou podávány prostřednictvím mezinárodního systému.

Témata výzvy jsou:

  • “Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)“
  • “Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)”

Další výzva, do které se můžete zapojit, je společná mezinárodní výzva s názvem EuroNanoMed3 Joint Call 2019. Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti nanomedicíny. Call 2019 bude vyhlášen v listopadu 2018 a příjem zkrácené verze návrhů projektů bude probíhat do ledna 2019. Bližší termíny naleznete v harmonogramu výzvy.

Témata výzvy jsou:

  • “Regenerative medicine“ (toto téma není podporované TA ČR)
  • „Diagnostics“
  • „Targeted delivery systems“

 

Více informací k oběma výzvám naleznete na stránkách TA ČR  pod záložkou Programy – Cofundové výzvy a také na oficiálních stránkách CHIST-ERA III a EuroNanoMed 3.

Vyhlášení společné mezinárodní výzvy zaměřené na materiálový výzkum a inovace se předpokládá na jaře 2019 v rámci M-ERA.Net 2 Call 2019.

Kontaktní osobou pro cofundové výzvy je Iveta Zápařková (iveta.zaparkova@tacr.cz).

Více aktualit

Všechny aktuality