Nově registrovaná odrůda meruňky s názvem 'Sophinka'.

4. 3. 2019
Z výsledků šlechtitelského programu Ústavu ovocnictví, ZF v Lednici pochází nově registrovaná a právně chráněná odrůda meruňky s názvem 'Sophinka' (LE – 2926). 

Odrůda pochází z křížení odrůd ‚Velkopavlovická‘ x ‚Stark Early Orange‘ (SEO), přičemž u rodičovské odrůdy ‚SEO‘ je v rodokmenu zahrnut čínský původ. Křížení bylo uskutečněno v roce 1984 a selekce probíhala od roku 1991 v rámci šlechtitelského programu meruněk pod vedením prof. Ing. Zdeněka Vachůna, DrSc. na Ústavu Ovocnictví, Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici. Touto registrací tak byla završena 4. etapa šlechtění meruněk na ústavu, přičemž v rámci této etapy byly již registrovány a právně chráněny v roce 2017 odrůdy ‚Adriana‘, ‚Betinka‘ a ‚Candela‘.

Stručná charakteristika odrůdy:  Habitus a vzrůst stromu je  kompaktní, vzpřímený, středně silný. Plodnost je brzká, vysoká a pravidelná je cizosprašná odrůda, vhodní opylovači jsou ‚Betinka‘, ‚Adrina‘, ‚Candela‘ a ‚Goldrich‘. Výjimečně může přeplozovat, v takovém případě je žádoucí probírka pro zvýšení velikosti plodů. Zralost nastává 5 – 7 dní po odrůdě ‚Velkopavlovická‘. Kvalita plodů je výborná, chuť plodů je standardní, pevnost dužniny je vysoká proto se vyznačuje především dobrou transportabilitou, plod je velký průměrně okolo 65 g (v rámci odrůd Adriana, Betinka a Candela bývají plody největší), plod je vzhledově velmi atraktivní.

Celkové zhodnocení a přednostní použití: Odrůda je rezistentní k virové šarce švestky (PPV), je vhodná jak pro přímý konzum, tak i pro zpracování.

Kontakt pro bližší informace: Ústav ovocnictví, Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. tomas.necas@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality