Ocenění v soutěži o Cenu Josefa Vavrouška

24. 11. 2021
Studentka ZF MENDELU získala ocenění za svou bakalářskou práci

Vědecká rada Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy udělila ocenění v soutěži o Cenu Josefa Vavrouška v kategorii bakalářských prací Elišce Vraspírové za práci Voda ve městě v kontextu současných klimatických změn.

 

Studentka magisterského studia Krajinářské architektury na Zahradnické fakultě MENDELU si toto uznání převzala 12. listopadu 2021 na slavnostním ceremoniálu v Malé aule v pražském Karolinu.

 

Oceněná bakalářská práce se věnuje tématu vody ve městě v kontextu současných klimatických změn z pohledu zahradní a krajinářské architektury. První část práce se zabývá vztahem vody člověka a města v historii a současnosti; klimatickou změnou a jejími vlivy na městskou krajinu; adaptací městské krajiny na tuto změnu a konkrétními možnostmi hospodaření s dešťovou vodou za využití prvků modré a zelené infrastruktury. Druhá analytická část se zabývá krajinářským rozborem a detailními analýzami na konkrétním příkladu Studeného potoka ve Svitavách. A ve třetí návrhové části se autorka věnuje zpracování studie revitalizace Studeného potoka a návrhu principů hospodaření s dešťovou vodou.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality