On-line semináře Ústavu plánování krajiny

15. 11. 2021
Pozvánka na on-line semináře s aktuální tématikou.

Ústav plánování krajiny zve všechny k účasti na studentských seminářích.

Semináře na vybraná témata krajinářské architektury jsou připravována samotnými studenty pod vedením odborných garantů a expertních poradců.

Účast na seminářích je zdarma, moderovaná diskuze probíhá živě v Lednici v podkrovním ateliéru D31 vždy od 17 hod. Současně je streamována on-line v prostředí Google Meet na odkazu: https://meet.google.com/pcy-ghej-sip

Diskusi zahajuje prezentace studentů na zvolené téma, následuje příspěvek přizvaného externího profesionála a pokračuje všeobecnou diskusí až do vypnutí proudu.

Přijďte, těšíme se na vás

 

Rozpis témat:

8. 11. 2021 – Smart village – sci-fi pro český venkov, garant Ing. Barbora Dohbalová, Ph.D., externista Ing. arch. Miroslava Zdražilová

15. 11. 2021 – Vliv totality na krajinu ČR – vybrané překvapivé paradoxy, garant doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., expert Mgr. Pavel Hájek

22. 1. 2021 – Interakční prvky územního systému ekologické stability, garant Ing. Darek Lacina, expert RNDr. Martin Culek, Ph.D.

29. 11. 2021 – Obnovitelné zdroje energie, garant Ing. Jozef Sedláček, Ph.D., expert Milan Kazda (starosta Kněžice – první energeticky soběstačné obce v ČR)

Více aktualit

Všechny aktuality