Oslavy výročí na Zahradnické fakultě MENDELU se vydařily

17. 9. 2015
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně si minulý týden připomněla 30. výročí vyhlášení samostatné fakulty v Lednici. Oficiální oslavy byly věnovány nejen historii odborného vzdělávání a výzkumu na ZF MENDELU.

Nejdůležitější událostí jubilejního roku 2015 byly oficiální oslavy, které proběhly od 10. do 11. září za účasti akademické sféry a odborné veřejnosti v Kampusu Zahradnické fakulty MENDELU se sídlem v Lednici. Důležitou součástí oslav bylo ocenění celkem 22 osobností a 11 institucí, které významně přispěly k rozvoji oboru a jsou neodmyslitelně spjaté se Zahradnickou fakultou. Ve zcela zaplněné a květinami slavnostně vyzdobené aule si téměř 100 pozvaných hostů spolu se zaměstnanci instituce připomnělo kulaté jubileum Zahradnické fakulty MENDELU. Byla také věnována vzpomínka 11 osobnostem, které se již nemohly těchto oslav zúčastnit. V odpoledních hodinách byly nad rámec bohatého programu a péčí aktivních sponzorů a příznivců vysazeny do Akademické zahrady dva stromy věnované in memoriam dvěma významným osobnostem. Kulovitý platan Platanus acerifolia ‘Alphen’s Globe‘ byl vysazen na počest prof. Ing. Viléma Krause, CSc. a kompaktní forma Tilia cordata ‘Lima‘ ponese jméno prof. Jaroslava Machovce, CSc. Výsadbou těchto dvou stromů tak začala nová tradice živoucích památníků významných osobností zahradnického života v Lednici.

Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.

Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.V roce 1944 vystudoval střední zahradnickou školu v Mělníku. Po studiích na ČVUT v Praze a absolvování Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1959 působil ve Vinařském ústavu v Lednici na Moravě a v letech 1955 až 1964 působil jako šlechtitel a technolog na šlechtitelské stanici Velké Žarnoseky.
Jako pedagog působil na Zahradnické fakultě v Lednici od roku 1964. V roce 1990 byl jmenován profesorem pro vinohradnictví a vinařství.
V období 50. – 80. let minulého století se výraznou měrou podílel na koncepci a rozvoji českého, moravského a slovenského vinohradnictví. Věnoval se výzkumu a šlechtění nových odrůd vinné révy (např. Cerason, Laurot, Malverina, Neronet). Publikoval v odborných a vědeckých časopisech, v knižních publikacích a vysokoškolských učebních textech.
Stal se nositelem státního vyznamenání Medaile Za zásluhy pro stát v oblasti vědy, jako první Čech převzal Medaili za zásluhy o vinařství, kterou od roku 1954 uděluje Mezinárodní úřad pro révu vinou a víno.

Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc.

Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc.V roce 1946 absolvoval mistrovskou školu v Brně – Bohunicích. Ve válečných letech Pracoval v zahradnictví jako učeň. Po jednoletém pracovním poměru v Lednici nastoupil v roce 1947 na Vyšší ovocnicko-vinařskou a zahradnickou školu v Lednici a od roku 1950 pokračoval ve studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně, později v Lednici na nově otevřeném zahradnickém oboru.
Po absolvování studia v roce 1954 nastoupil jako asistent na Agronomickou fakultu, zahradnický obor v Lednici. Kandidátskou práci zpracovával v letech 1955 až 1958, habilitační práci v letech 1963 až 1966. V polovině 60. let působil jako proděkan pro školní statek v Lednici. Profesorem byl jmenován v roce1991.
V době svého působení na VŠZ metodicky vedl zámecký park v Lednici, spolupracoval na úpravách zahrad Pražského hradu, zámeckého parku v Lánech, parků v Mariánských Lázních. S týmem dalších odborníků vyvinul vlastní metodiku oceňování dřevin, která byla v roce 1993 doporučena k širokému použití.
V letech 1995 až 2003 působil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na Fakulte zahradnictva a krajinného inženierstva. Vydal řadu odborných publikací a populárně naučných knih z oboru sadovnictví a květinářství.

 

Záštitu nad oslavami 30. výročí vyhlášení samostatné Zahradnické fakulty MENDELU udělili ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Pro širokou veřejnost byly 11. září 2015 od 9:00 do 12:00 připraveny komentované prohlídky ústavů Zahradnické fakulty MENDELU. Návštěvníci nahlédli do fakultních laboratoří, knihovny či specializovaných učeben a zároveň se seznámili s aktuálním děním na akademické půdě. V odpoledních hodinách si kulaté výročí fakulty při cimbálu připomněli i zaměstnanci Zahradnické fakulty MENDELU.

 

Oslavy podpořila řada významných firem:

Generální sponzor – Vinselekt Michlovský, H+B Velkoobchod s květinami, ARBOEKO Obříství, Zahradní služby Petr Vykrut, Čerozfrucht s r.o.

Zlatý sponzor – Bohemia Sekt, VITROTREE BY BATTISTINI s r.o.

Stříbrný sponzor – Symbiom s r.o., Pomona Těšetice a.s., Chateau Valtice – Vinné sklepy Valtice a.s., G’s Group Holdings CZ s r.o., Agro CS a.s., Agrotec a.s., Trepart s r.o.

Bronzový sponzor – Vinařství u Kapličky, Moravoseed CZ a.s., Ing. František Mádl, Svaz květinářů a floristů, Agro Brno – Tuřany a.s.

 

Tisková zpráva ke stažení (DOC)

 

Více aktualit

Všechny aktuality