Ovocný strom v krajině 2019

12. 12. 2018
Mendelova univerzita v Brně Vás zve na svůj kurz Ovocný strom v krajině.

Termín: 28.2.2019, 9:00 – 16.11.2019, 17:00; Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice

Garance kurzu

 

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Účastníci kurzu obdrží oficiální osvědčení o absolvování

Garant kurzu: doc. Dr. Ing. Petr Salaš

Vedoucí kurzu: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

Termín realizace výuky:Únor 2019 – listopad 2019, pět třídenních bloků, vždy čtvrtek až sobota

Místo konání kurzu:

 • Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, Lednice (1., 3. a 4. blok)
 • Mendelova univerzita v Brně, Budova A, Zemědělská 1, Brno (2. a 5. blok)

Termín pro podávání přihlášek: Do 15. února 2019

Kontaktní adresa pro zaslání přihlášek doc. Dr. Ing. Petr Salaš, e-mail: petr.salas@mendelu.cz

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice

Obecné požadavky na absolvování kurzu:

 • Účast na přednáškách a terénní výuce

Způsob ukončení: Frekventanti obdrží oficiální osvědčení o absolvování kurzu

Poplatek za účast na dvousemestrovém kurzu (15 výukových dnů): 9 800 Kč vč. DPH (cena bez ubytování a stravy)

Minimální počet účastníků pro realizaci kurzu je 18 osob.

Rámcový sylabus kurzu

V uskutečnění jednotlivých témat ve výukových blocích může dojít k časovému posunu z organizačních důvodů, zejména s ohledem na vývoj počasí a vegetace nebo z důvodu aktuálního časového zaneprázdnění osloveného lektora. Orientační čas výuky v jednotlivých blocích: čtvrtek: 9:00-18:00 (19:00), pátek: 8:00–18:00 (19:00), sobota: 8:00–18:00.

 

Program I. výukového bloku – únor (28. 2. – 2. 3. 2019), Lednice 

Nosná témata: Extenzivní ovocnářství, řez ovocných dřevin

Teorie (přednášky):

 • Historie a současnost ovocných dřevin v krajině
 • Symbolika stromů a strom jako symbol
 • Ovocné dřeviny v kontextu ochrany přírody
 • Extenzivní ovocnářství – charakteristika, typy výsadeb
 • Botanické a hospodářské členění ovocných druhů
 • Hospodářský a mimoprodukční význam starých odrůd
 • Morfologická stavba ovocných rostlin
 • Velký životní cyklus – procesy růstu a vývoje
 • Řez ovocných dřevin: vedení, techniky a technologie Praxe (jednodenní terénní výjezd):
 • Řez kmenných tvarů ovocných stromů – výchovný, udržovací, zmlazovací, zdravotní

 

Program II. výukového bloku – duben (11. – 23. 4. 2019), Brno 

Nosná témata – Množení ovocných dřevin, choroby a škůdci

Teorie (přednášky):

 • Malý životní cyklus – fenologické fáze
 • Ekologické faktory ovlivňující růst a vývoj ovocných dřevin
 • Nároky ovocných druhů na stanoviště
 • Choroby a škůdci ovocných rostlin
 • Podpora funkční biodiverzity v sadech
 • Ekologicky šetrné metody ochrany ovocných kultur
 • Množení ovocných druhů
 • Ovocné školkařství

Praxe (jednodenní terénní výjezd do ovocné školky):

 • Štěpování ovocných stromů, výuka roubování

 

Program III. výukového bloku – červen (20. 6. – 22. 6. 2019), Lednice

Nosná témata – Pomologie peckovin, ovocné dřeviny v krajině

Teorie (přednášky):

 • Obecná pomologie. Stromové a plodové znaky a vlastnosti ovocných odrůd
 • Speciální pomologie červených peckovin třešní a višní
 • Pomologie letních odrůd jádrovin – staré odrůdy jabloní a hrušní
 • Extenzivní pěstování meruněk a broskvoní – odrůdy vhodné pro okrajové oblasti
 • Ovocné dřeviny v rozvoji venkova
 • Územní systémy ekologické stability
 • Mapování a inventarizace ovocných dřevin

Praxe (jednodenní terénní výjezd/vycházka v Lednicko-valtickém areálu):

 • Vnímání krajiny, její vizuální a grafické hodnocení

 

Program IV. výukového bloku – září (5. –7. 9. 2019), Lednice 

Nosná témata – Pomologie jádrovin, zpracování ovoce

Teorie (přednášky):

 • Pomologie starých a krajových odrůd jádrovin – podzimní a raně zimní odrůdy
 • Technologie zpracování ovoce
 • Moderní trendy ve výrobě ovocných destilátů

Praxe (dvoudenní terénní výjezd: výuka pomologie, exkurze v závodech):

 • Genofondový sad ve Zlíně (zámecká štěpnice v Holešově)
 • Ovocná školka v Bojkovicích  Moštárna Hostětín s.r.o.
 • Ekosady Komňa
 • Koldokol – rodinná firma

 

Program V. výukového bloku – listopad (14. – 16. 11. 2019), Brno 

Nosná témata – Zakládání a péče o ovocné výsadby

Teorie (přednášky):

 • Výživa a hnojení ovocných výsadeb
 • Význam zatravnění a pastvy v sadech
 • Opylovací poměry ovocných rostlin
 • Pomologie slivoní – odrůdy vhodné do extenzivních výsadeb
 • Pomologie starých a krajových odrůd jádrovin – zimní a pozdně zimní odrůdy
 • Méně rozšířené ovocné druhy

Praxe (jednodnní terénní výjezd):

 • Výsadba ovocných stromů

Pozvánka ZDE

Přihláška ZDE případně na tomto odkazu

Více aktualit

Všechny aktuality