Ovocný strom v krajině 2024

8. 1. 2024
V březnu startuje nový běh kurzu celoživotního vzdělávání.

Zveme vás na již 17. ročník oblíbeného odborného kurzu Ovocný strom v krajině. Tento vzdělávací kurz z oblasti mimoprodukčního ovocnářství bude probíhat od března do listopadu, aby pokryl co nejširší vegetační období života ovocného stromu v průběhu roku. Účastníci kurzu absolvují pět třídenních bloků, tj. celkem 15 výukových dnů v následujících termínech: 7. – 9. března; 11. – 13. dubna; 20. – 22. června; 26. – 28. září; 7. – 9. listopadu 2024.
Cílem organizátorů kurzu je poskytnout účastníkům co nejvíce teoretických i praktických informací z oblasti problematiky pěstování ovocných stromů v krajině. Do přednáškové činnosti se zapojí řada odborníků různých specializací. Výuka obvykle probíhá střídavě na dvou místech, v Lednici a v Brně,. Terénní výuka bude připravena v souladu s tématy jednotlivých bloků. Na konci kurzu získají frekventanti oficiální certifikát o absolvování kurzu.

Pozvánka

Přihláška do kurzu

Kontakt pro bližší informace: doc. Dr. Ing. Petr Salaš (garant kurzu), petr.salas@mendelu.cz, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin ZF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality