Paměť vody zvítězila v soutěžní přehlídce LAURUS

12. 4. 2023
Krajinářská studie Paměť vody: Rekultivace pískového lomu a okolní krajiny zaujala odbornou porotu v soutěžní přehlídce studentských prací s tématem krajinářské architektury a obsadila první místo v kategorii Střední měřítko.

Studenti krajinářské architektury ze Zahradnické fakulty MENDELU ve smíšeném týmu se studenty Univerzity Palackého v Olomouci zpracovávali loni krajinářskou studii na téma rekultivace pískového lomu u obce Pamětník v okrese Hradec Králové. Studii zpracovávali v rámci předmětu Workshop – krajinářské téma, který probíhá každoročně na konci letního semestru a to ve velmi intenzivní blokové podobě. Do soutěže ji přihlásili letos na jaře. Kategorie Střední měřítko přitom řeší návsi a náměstí, středně velké parky, koncepční řešení v měřítku územní studie nebo regulačního plánu. Soutěžní práce hodnotila tříčlenná porota anonymně.

Výherní krajinářskou studii zpracovali Andrea Durčáková, Johana Kratochvilová, Zuzana Ottová, Tomáš Ptáčník, Kristýna Tesková a Barbora Tomanová. Do soutěže LAURUS 2023 se přihlásilo 67 prací z celkem 4 univerzit z České i Slovenské republiky, přičemž do finále postoupilo 12 soutěžních prací. Výherní projekt Paměť vody s tématem rekultivace těžební krajiny porotu zaujal díky novému konceptu komponované těžby a potěžební jezerní krajiny.

Více aktualit

Všechny aktuality