Přednáška na téma Geografické IT v plánování rozvoje krajiny i sídelní struktury

13. 5. 2019
V pátek 3.5.2019 proběhla přednáška externistky paní Mgr. Jitky Kominácké, Ph.D. na téma Geografické IT v plánování rozvoje krajiny i sídelní struktury

Přednášky se zúčastnily studenti denního i kombinovaného studie se zájmem o geografické informační systémy. Prezentace poutavým způsobem osvětlila vývoj oboru od GIS po GIT a uvedla cenné příklady z praxe, které jsou ověřovány nejen v rámci správy zeleně v majetku města Břeclavi. Posluchače nejvíce zaujala zajímavá aplikace sloužící k hlášení závad na majetku města, která se v Břeclavi velmi osvědčila.

https://www.facebook.com/zahradnicka.fakulta.MENDELU/posts/2238876632828296

 

Více aktualit

Všechny aktuality