Prof. Ing. Zdeněk Vachůn, DrSc. slaví významné životní jubileum!

27. 3. 2018
Významné životní jubileum slaví pan profesor Zdeněk Vachůn, který se narodil 17. 3. 1933, v obci Nové Osady okres Galanta.

Pan profesor Zdeněk Vachůn se narodil 17. 3. 1933, v obci Nové Osady okres Galanta v zemědělské rodině. Studoval reálné gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí (1951) a jeho zájem o ovocnictví se projevil již na Vysoké škole poľnohospodárské v Košicích (1951-1952) stejně jako na Vysoké škole zemědělské v Brně, kde absolvoval Zahradnický obor v Lednici (1952-1955). Po absolvování VŠZ Brno nastoupil jako středoškolský profesor v SZTŠ Modra a od roku 1960 pokračoval v profesní dráze jako asistent na tehdejší Katedře ovocnictví a vinařství v Lednici, kde se intenzivně věnoval klonové selekci meruněk. Svoji vědeckou resp. disertační práci obhájil v roce 1966. Docentem speciální produkce rostlinné byl jmenován v roce 1989 a habilitován v roce 1993. Velký doktorát (DrSc.) získal v roce 1991 obhajobou práce vědecky zaměřené na podnože meruněk (Univerzita Svetozara Markoviče v Kragujevaci, Jugoslávie). V roce 1995 byl prezidentem republiky jmenován vysokoškolským profesorem.

Na Zahradnické fakultě v Lednici působil nejen jako vysokoškolský pedagog a vědec, ale zastával také funkce spojené s vedením Ústavu ovocnictví a vinohradnictví i s vedením fakulty v roli proděkana.

Prof. Zdeněk Vachůn patří dodnes jako emeritní profesor k významným vědeckým a pedagogickým osobnostem Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Díky svému celoživotnímu aktivnímu přístupu k vědecké i pedagogické činnosti, mimořádné pracovitosti, houževnatosti a díky významným výsledkům ve šlechtitelské práci je uznáván mezi vědeckou i odbornou veřejností v České republice i v zahraničí. Za zmínku stojí uvést i nejnovější výsledky, které jsou pokračováním dlouholeté šlechtitelské práce zahájené panem profesorem na Ústavu ovocnictví, která v loňském roce vyústila registrací čtyř resistentních odrůd meruněk.

Za kolektiv pracovníků a doktorandů Ústavu ovocnictví, za kolektiv pracovníků Zahradnické fakulty a obrovskou řadu bývalých absolventů, které pan prof. Zdeněk Vachůn odborně vychoval, přejeme stále pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Více aktualit

Všechny aktuality