Profesor Jan Goliáš byl jmenován emeritním profesorem ZF MENDELU

11. 5. 2023
Uznávaný odborník na skladování a zpracování ovoce a zeleniny, bývalý děkan Zahradnické fakulty MENDELU a čestný člen České akademie zemědělských věd byl jmenován emeritním profesorem Mendelovy univerzity v Brně.

Odborník na posklizňové technologie zahradnických produktů a dlouholetý pedagog Zahradnické fakulty MENDELU profesor Jan Goliáš obdržel čestný titul emeritní profesor Mendelovy univerzity v Brně na návrh Vědecké rady Zahradnické fakulty MENDELU.

V kontextu české, ale i zahraniční zahradnických technologií je profesor Jan Goliáš uznáván především jako významný odborník na studium podmínek skladování ovoce a zeleniny, kontrolu atmosféry v chladírenských komorách a v hodnocení intenzity dýchání a produkce etylenu. Své výsledky, které ovlivnily řadu skladovatelů u nás i v zahraničí, publikoval v řadě prestižních periodik. Další významnou linií jeho odborné práce tvoří metody stanovení optimální zralosti.

Na MENDELU působí profesor Goliáš od roku 1966 a po tu dobu nikdy nezměnil své působiště. Celkem 14 let byl vedoucím Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů a v letech 1995 – 1998 také děkanem Zahradnické fakulty MENDELU. Jeho pedagogická činnost měla široký záběr, věnoval se posklizňové fyziologii a technologii ovoce a zeleniny a dynamice látkových změn, zejména plynných složek a vlivu ambientní atmosféry na jakost skladovaných produktů. V průběhu své akademické kariéry přednášel i na Univerzitě Martina-Luthera v Halle (Německo).

Česká akademie zemědělských věd udělila v roce 2019 profesoru Goliášovi nejvyšší ocenění a to Čestné členství ČAZV za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru. Mendelova univerzita v Brně a Zahradnická fakulta MENDELU mu v roce oslav sta let univerzity (2019) udělily pamětní medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity, vědy a vzdělání.

Prof. Ing. Jan Goliáš (vpravo) při předávání čestného členství České akademie zemědělských věd v březnu 2019. Na fotografii společně s předsedou ČAZV Praha RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Miroslav Horák, Ph.D., proděkan pro vnitřní a vnější vztahy a ICT, miroslav.horak@mendelu.cz, +420 519 367 220.

Více aktualit

Všechny aktuality