Profesor Zdeněk Vachůn slaví významné životní jubileum

17. 3. 2023
Významné životní jubileum slaví pan profesor Zdeněk Vachůn, který se narodil 17. 3. 1933 v obci Nové Osady okres Galanta.

Prof. Ing. Zdeněk Vachůn, DrSc. je zakladatelem šlechtitelského programu meruněk, iniciátorem vzniku genofondové kolekce meruněk na Zahradnické fakultě MENDELU a nejznámějším propagátorem pěstování meruněk v celé historii ovocnictví na území České a Slovenské republiky. Jeho šlechtitelský a výzkumný věhlas přesáhl hranice evropského kontinentu. Jeho vlastní osobnostní rysy jako precizně odváděná práce, detailně promyšlené šlechtitelské a výzkumné vize a profesionální přístup daly vzniknout nepřehlédnutelnému programu výzkumu a šlechtění meruněk na Zahradnické fakultě MENDELU.

Na fakultě působil nejen jako vysokoškolský pedagog a vědec, ale zastával také funkce spojené s vedením Ústavu ovocnictví a vinohradnictví i s vedením fakulty v roli proděkana. Za zmínku stojí uvést i nejnovější výsledky, které jsou pokračováním dlouholeté šlechtitelské práce zahájené panem profesorem na Ústavu ovocnictví, která v nedávných letech vyústila v registraci čtyř rezistentních odrůd meruněk s názvy ՙAdriana՚, ՙBetinka՚, ՙCandela՚ a Sophinka՚. V listopadu 2019 byla panu profesorovi udělena Medaile za zásluhy u příležitosti Slavnostního zasedání Vědecké rady Zahradnické fakulty MENDELU, kterou si převzal z rukou děkanky Aleny Salašové (na fotografii).

Za kolektiv pracovníků a doktorandů Ústavu ovocnictví ZF MENDELU, za kolektiv pracovníků Zahradnické fakulty MENDELU a obrovskou řadu absolventů, které pan prof. Zdeněk Vachůn odborně vychoval, přejeme k dosaženému životnímu jubileu stále pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

V Lednici 16. 3 .2023 Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. a Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D., ZF MENDELU

Foto: AVC MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality